Termín dokončení se konkrétně posunul z původního 23. června na 31. srpna. Průtahy prací způsobuje v první řadě nutnost změny technologie. „Provedené sondy však odhalily problémy s únosností podloží a tato skutečnost si vyžádala změnu plánované technologie stavby. To, že se termín dokončení rekonstrukce posunul, není samozřejmě nic příjemného,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

K nedodržení původního termínu ale podle vedení města přispěly i špatné klimatické podmínky ze začátku tohoto roku, archeologický výzkum i vícepráce na zpevnění podloží.

Naopak pozitivní zprávou je, že díky citlivému přístupu všech zainteresovaných stran nebyla ohrožena vzrostlá lípa v jižní části Rejdiště, jejíž osud byl v jedné z etap probíhající rekonstrukce nejistý. „Je dobře, že bude toto místo zdobit i nadále,“ doplnila Tichá.

Rekonstrukce obou lokalit začala v říjnu loňského roku. V první etapě začaly práce v ulici Na Příkopě, kde byl stržen povrch komunikace.

V této fázi stavby došlo k odkrytí pozůstatků středověkých budov, u kterých byl proveden výzkum a následné zakonzervování. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk zajistila položení nového kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek.

Veškeré výkopové práce již byly ukončeny a následné práce budou probíhat v podobě pokládky obrubníků a dlažebních kostek na vozovce a chodnících.

V druhé etapě – ulice Na Rejdišti, byly také ukončeny veškeré výkopové práce a položen kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek.

Během stavebních prací bylo zjištěno neúnosné podloží v této lokalitě. Z tohoto důvodu vznikly nepředpokládané vícepráce, kdy bylo zapotřebí betonového recyklátu ke zpevnění podloží.

V tuto chvíli již stavební firma pokládá obrubníky a dlažbu na chodníky i vozovku. V rámci stavebních prací bude doplněn mobiliář jako například lavičky a odpadkové koše, veřejné osvětlení a dopravní značení.