„Ke konci měsíce zprovozníme první křižovatku. Na druhou křižovatku nastoupíme v jarních měsících, kdy musíme s projektantem vyřešit přeložky sítí,“ řekl Kostelecký. Starosta Tomáš Mach vzápětí interpretoval jeho slova tak, že ke konci října by měly být průjezdné oba kruhové objezdy. Ten provizorní u bazénu se pak znovu rozkope na jaře. „Kdy bude cirka pět měsíců uzavřen,“ doplnil starosta.

Informace se na stránkách města objevila v pátek odpoledne. Nymburský deník informace o aktuálním stavu kruhových objezdů zjišťoval už v průběhu pracovního týdne, radnice však jakékoliv relevantní údaje odmítla poskytnout. Deník získal pouze vyjádření mluvčího radnice Petra Černohouse, ve kterém však nic konkrétního nezaznívá. „Rada města nepřijala žádné usnesení v této věci. V té má rozhodnout investor a rozhodnutí Rady města nemá na stavbu žádný vliv. Město tedy nezaujalo stanovisko, čeká na oficiální vyjádření kraje,“ sdělil mluvčí.

Zástupci krajského úřadu však, podle slov mluvčí Heleny Frintové, naopak čekají na vyjádření nymburské radnice. „Město Nymburk se účastní každý týden kontrolních dní, tudíž předpokládáme, že jsou o průběhu výstavby velmi dobře informováni. Na Město Nymburk byla taktéž zaslána firmou MaGe žádost o prodloužení termínu o 5 měsíců, stejně tak bylo učiněno i na Krajskou správu a údržbu silnic,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Helena Frintová.

Zdroj: Youtube

Jelikož je požadavek na prodloužení termínu zdůvodněn i havárií plynového potrubí, které je vedeno pod stavebním objektem města, požádal kraj o stanovisko právě nymburskou radnici, zda s prodloužením termínu souhlasí. Odpovědi z radnice se však zatím nedočkal. „Až získáme odpověď od města, bude prodloužení projednáno na Krajské správě a údržbě silnic. Pokud k prodloužení termínu přistoupíme, pak jen o dobu, po kterou opravdu nemohly být vykonávány stavební práce,“ doplnila již ve čtvrtek mluvčí krajského úřadu.

Páteční vyjádření jednatele stavební firmy a starosty Nymburka tak celou situaci vyjasnilo. Řidiči by tedy přes zimu měli jezdit centrem bez zásadních omezení. Ta pak přijdou ke slovu znovu na jaře, kdy by se nemělo opakovat zdržení s pracemi podobně jako na stavbě prvního kruhového objezdu, kdy sítě byly jinak zakresleny v plánech předaných stavební firmě a docela jinde se nacházely v zemi.