„Jednalo se o požár sazí v komíně. K likvidaci plamenů a ochlazení komína bylo použito kominické nářadí a cement,“ řekl starosta SDH Nymburk Zdeněk Vocásek.

Podle něj nedošlo včasným ohlášením a zásahem s ohledem na blízkost požární stanice k větším škodám na majetku.