Jediným problém jsou tak občas neopatrní obyvatelé. „Chodí tam lidi do obchodu, sázkové kanceláře i na pivo a někudy se tam dostat musí, to já chápu. Ale občas kličkují mezi bagry a nákladními auty se zeminou bez jakéhokoliv pudu sebezáchovy. Samotní dělníci musí být při pracích na tomhle úseku mimořádně opatrní, aby se něco nestalo,“ popisuje situaci jeden z místních obyvatel, který má místo současných prací přímo před okny.

Co se vlastně v současné době opravuje a jaké změny místní čekají? Podle mluvčího radnice Petra Černohouse je při rekonstrukci kladen důraz hlavně na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón. A také na vybudování dosud chybějících parkovacích míst. „V rámci stavebních úprav dojde k výměně vozovky, vybudování nových parkovacích zálivů podél komunikací a nové chodníky, kontejnerová stání, dopravní značení, terénní úpravy, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení a mobiliář,“ vyjmenoval Černohous. Dále bude vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou stromů a okrasných keřů. Celou akci platí radnice ze svého rozpočtu a předpokládané náklady jsou spočítány na 18 milionů korun.

Stavební ruch by se v příštím roce měl přesunout na protější jankovické sídliště. Jankovice jsou posledním sídlištním celkem, který čeká na městskou injekci. Žije v nich kolem dvou tisíc lidí.

Několikrát se v posledních měsících sešli zástupci města a projektant s obyvateli sídliště, aby představili budoucí koncepci revitalizace Jankovic. Jak se ukázalo, lidé mají kolem svého bydliště mnoho problémů. Jedni chtějí více parkovacích míst, další by nechali pokácet staré stromy, protože musí celoročně kvůli zastínění svítit, jiní by chtěli co nejvíc zeleně.

Jedno je ale jisté. Do terénních úprav ještě nezasáhla ruka odborníka a veškerá vegetace, která zde roste, byla vysazena před pětatřiceti lety nadšenci, kteří se tam tehdy nastěhovali. „Toto sídliště má mnoho neduhů a je opravdu těžké vyhovět každému. Budeme se ale s projektantem snažit zapracovat do projektu všechny připomínky,“ ubezpečil před časem starosta Pavel Fojtík.

Jedním z klíčových témat jsou místa k parkování. V současné době je na tomto sídlišti kolem 600 stání a 216 míst je v garážích. „Nyní je pokrytí jedna ku jedné, to znamená, že ke každému bytu je jedno stání. Ale nevíme, zda jsou garáže dostatečně využívané,“ upozornil projektant Michal Čepelka.

Připomínky, které na setkáních zazněly, zapracoval projektant do finální verze proměny Jankovic.

Práce na revitalizaci jankovického sídliště by mohly podle starosty Fojtíka začít v roce 2019. „Jankovice chceme zvládnout ve dvou etapách mezi léty 2019 až 2020. Náklady jsou odhadnuty na přibližně 60 milionů korun,“ konstatoval Fojtík.