Zvuk motorových pil a pády topolů se v úseku za železničním mostem u Labe ozvaly poprvé minulou středu. K zemi má jít podle plánu 85 topolů. Projekt této části zpracoval zahradní architekt a dendrolog Josef Souček. Proč k takovému zásahu dochází, vysvětlil poradce pro městskou zeleň Jan Lukeš. „Alej se skládá z poměrně starých exemplářů topolů kanadských s příměsí topolů vlašských. Jsou ve špatném až havarijním stavu. Většina těchto přirozeně křehkých a krátkověkých stromů se nachází na konci životnosti, provozní bezpečnost je narušená. Dvě třetiny stromů, celkem pětaosmdesát kusů, je navrženo ke kácení a hned v dubnu dojde k nové výsadbě,“ uvedl.

Třetinu aleje tvoří topoly navržené k odbornému arboristickému ošetření. Podle odborníků mají perspektivu dalších let až desetiletí. K zachování jsou voleny ty nejkvalitnější exempláře v logických celcích. Pro vyskytující se druhy drobných živočichů a bezobratlých tak zbyde dost životního prostoru ve starých stromech. Celkem se v lokalitě zachová a ošetří 50 kusů vzrostlých stromů. Nová výsadba zahrnuje 30 topolů černých, 50 dubů letních, ke křížku se vysadí dvě lípy velkolisté. Topoly černé rychlostí růstu brzy zaplní prázdná místa po pokácených dřevinách. Duby sice rostou pomalu, zato jsou výrazně dlouhověké a majestátní. „Obnova posílí parkový charakter lokality s ohledem na vnesení prvků stability, dlouhověkosti a monumentálnosti díky dubům,“ konstatoval Lukeš.

Druhá část revitalizace se dotýká sedmnácti lokalit po Nymburce, například sídliště Drahelice, Zálabí, Špičky, Parku Dr. Brzoráda, Velkých Valů a dalších míst. Tuto část projektu zpracoval David Hora na základě pasportu zeleně. Navrhované zásahy uvidí nejen místní v podobě zdravotních, bezpečnostních a výchovných řezů včetně úprav korun stromů. Celkem dojde k ošetření 443 vzrostlých dřevin.

Cena revitalizace zeleně byla soutěží snížena z předpokládaných téměř 4 milionů na 2,6 milionu korun. Z toho je 60 procent hrazeno z dotace operačního programu Životní prostředí.

Místostarosta Bořek Černý žádá o pochopení. „Jde o pečlivě připravené zásahy. Každým rokem vysadíme přibližně sto kusů nových stromů a kolem padesáti kusů z důvodu špatného stavu pokácíme,“ upozornil.

Letos během jarní výsadby přibude 14 stromů v areálu nemocnice a okolí, Velké Valy ozdobí čtyři jírovce a v ulicích města vysázejí pracovníci Technických služeb dvaadvacet kulovitých javorů. V dubnu se zazelenají Jankovice, a to více než tisícovkou keřů a devětadvaceti stromy. Větší objem výsadby se chystá na klimaticky vhodnější podzim.