Překvapivá čísla vydávají statistiky obou nemocnic na Nymbursku po zavedení zdravotních poplatků. Zvláště šokující je pak fakt, že největší položku v kolonce dluhů v městecké nemocnici mají na svědomí pozůstalí.

Jak uvedený fakt rozklíčovat? „Dluh za hospitalizaci činí celkem 22 620 korun. Z toho ovšem 9 660 korun se řeší následně s pozůstalými,“ vysvětlila ředitelka městecké nemocnice Renáta Petrová. Tedy s těmi, jejichž blízcí v nemocnici zemřeli.

Zbylých 11 tisíc korun mají víceméně „na svědomí“ pacienti, kteří dluží za pobyt na jednom z oddělení a v tuto chvíli jsou hospitalizováni na jiném. Jinými slovy: je předpoklad, že dluh uhradí v budoucnu dohromady.

Městecká i nymburská nemocnice vybraly celkem na příspěvcích shodně kolem dvou milionů korun. Větší dluh registruje nymburské zdravotnické zařízení.

„K poslednímu červnu nám pacienti dluží 54 900 korun. Největší podíl na tom mají pacienti hospitalizovaní na chirurgii,“ uvedla Iva Průšová z ekonomického oddělení nymburské nemocnice.

Vymáhat po pacientech peníze za pobyt v nemocnici se však prý v Nymburce zatím nechystají. „Když se jedná o větší částku a známe adresu, tak je obesíláme,“ dodala Průšová s tím, že řada bývalých pacientů zaplatí i zpětně po delší době.

Nepotvrdila se slova kritiků zavedení poplatků, že řada pacientů na služby v nemocnicích nebude mít. Důkazem budiž dvě čísla z městecké nemocnice: za ambulatní poplatky, tedy 30ti korunové, dluží lidé v současné době městecké nemocnici jen 180 korun. Tedy nezaplatilo za celou dobu trvání jen šest pacientů. Devadesátikorunový poplatek za ošetření na pohotovosti dluží dokonce pouze jediný člověk.