„Zkušební provoz bychom chtěli spustit co nejdříve,“ řekla místostarostka Stanislava Tichá.

Portál občana je zavedenou službou a běžně slouží v některých jiných městech. K přihlášení bude sloužit e-identita (občanský průkaz, Moje ID, bankovní identita a další), nebo datová schránka. Městský systém bude následně implementován i do státního Portálu občana.

„Nový systém pro on-line komunikaci neboli Portál občana přinese větší komfort a další zjednodušení komunikace mezi veřejností a úřadem, a to i mimo úřední hodiny. Je to rozcestník, který umožní místním vyřídit vybrané životní situace se samosprávou elektronicky z pohodlí domova,“ uvedla místostarostka.

Díky platební bráně bude možné přímo hradit poplatky za psa a za svoz odpadu či mít okamžitý přehled o osobních závazcích či pohledávkách k městu a vidět stav vyřízení žádosti.

Radní již schválili dodavatele společnost Datron, která dodá Portál občana za celkovou cenu 590 tisíc korun. Veřejná zakázka byla vypsána v rámci dotačního projektu Moderní úřad Nymburk a bude hrazena z 85 % evropskou dotací, z 10% státním rozpočtem a 5 % zaplatí město.