„Na první čtvrtletí roku 2021 ještě není ucelená informace o postupu státu v této oblasti, proto není zatím možné podávat žádosti,“ uvedla Radka Kakrdová, mluvčí radnice.

Město nabízí kompenzaci části nájemného podnikatelům, kteří mají pronajatou provozovnu v komerčních prostorách ve vlastnictví města a museli podle nařízení vlády výrazně omezit činnost nebo zcela uzavřít. „Písemné žádosti lze podávat na adresu Městské realitní Poděbrady nejpozději do 30. dubna,“ konstatovala mluvčí radnice.

Každá žádost musí obsahovat označení žadatele (jméno, příjmení, datum narození nebo název/obchodní jméno, IČO), adresu sídla, adresu provozovny, obor podnikání/předmět činnosti, dobu omezení a/nebo uzavření provozovny, čestné prohlášení podnikatele o tom, že uvedené údaje jsou pravdivé, datum a podpis.