Jana ukončila povinnou školní docházku a po prázdninách nastoupila na učiliště, kam ale vydržela chodit pouze jeden měsíc. Ve škole se jí nelíbilo, chtěla ji změnit.

Když k tomu mělo dojít, do nové školy nenastoupila. „V té době už s rodinou Šárky pracovala sociální pracovnice Respondea. Ta také domluvila schůzku s ředitelem školy, aby se dojednalo Janino přijetí na školu. Přes veškerou snahu všech se ale Janu nepodařilo přesvědčit, aby do školy začala chodit,“ popsala základ problému Naďa Hanuš Vávrová ze společnosti Respondeo.

Sliby a dluhy

Když Jana do školy nenastoupila, vysvětlila jí sociální pracovnice, že se musí přihlásit na úřad práce a nechat zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání. „Bohužel se však nedostavovala na schůzky, s matkou nechtěla komunikovat, občasně bydlela jinde než doma. Následkem toho byla vyřazena z evidence uchazečů a začal jí růst dluh na zdravotním pojištění,“ zdůraznila sociální pracovnice, která s rodinou pracuje, jeden z dopadů chování dívky.

Sociální pracovnice také Janě předala kontakt na zdravotní pojišťovnu a vysvětlila jí důsledky neplacení pojistného.

Ale ani to nepomohlo. Jana nic nevyřídila, s matkou příliš nekomunikovala. A to ani přes snahu matky jí vysvětlit, že tímto postojem dostává rodinu do dluhů. Dívka jen slibovala, že si vše vyřídí sama. A dluhy rostly.

Trpělivost se vyplatila

Naštěstí se ale nakonec přece jen podařilo sociální pracovnici dlouhodobou motivací a komunikací Janu přesvědčit a společně zajít na úřad práce. Tam se opětovně zaevidovala a následně začala splácet i dluh na pojištění.

Matka přestala mít obavy, že budou růst dluhy. A postupně se začala zlepšovat i komunikace mezi ní a dcerou. „V současné době sociální pracovnice společně s Janou hledají volná pracovní místa,“ doplnila Naďa Hanuš Vávrová.

Příběh se odehrává v rámci programu Pomoc rodinám s dětmi, kdy společnost Respondeo nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě orgánu sociálně – právní ochrany dítěte a bydlí na území Nymburska, Poděbradska a okresu Mladá Boleslav. Pomoc a podpora je vždy bezplatná.