NYMBURK - Jak se změní rozsah a lékařská péče na Železniční poliklinice Nymburk? To se ukáže během pár měsíců, kdy polikliniku získá nový nájemce. České dráhy vyhlásily výběrové řízení na dlouhodobý pronájem svých zdravotnických zařízení. Kromě polikliniky v Nymburce se to týká ještě dalších čtyř poliklinik vČR a jedné nemocnice v Praze.

Dráhy chtějí pronajmout nejen budovy, ale i část podniku, což zahrnuje i vybavení a zaměstnance poliklinik.

Právě mezi nimi rozhodnutí nevyvolává žádné nadšení. U některých zaměstnanců to možná totiž bude znamenat, že přijdou o práci. Většina to ale do tisku nechce zatím komentovat. Na železniční poliklinice v Nymburce jich dohromady pracuje 45. Z toho 15 lékařů, zbytek střední zdravotnický personál a ostatní personál.

„Je to rozhodnutí drah, které musíme respektovat. Osobně z toho ale radost nemám,“ uvedla stručně ředitelka Železniční polikliniky Nymburk Irena Jeníková.

Jak to bude s lékaři, kteří si už nyní pronajímají v poliklinice prostory, těžko odhadnout. Dráhy se ovšem dušují, že chtějí zachovat stávající rozsah zařízení. „Všechna nadále zůstanou majetkem ČD a jejich činnost bude zachována,“ slibuje Radek Joklík, manažer komunikace Českých drah. Podle něj jsou zadávací podmínky nastaveny tak, aby byl případný vítěz schopen zajistit další rozvoj včetně investic do vybavení a personálu. Připustil ale přitom, že nelze zcela předpokládat další kroky nového nájemce.

V tuto chvíli si podle Joklíka zadávací podmínky vyzvedlo již několik zájemců. Příjem nabídek bude ukončen 16. listopadu. Jednání s vybraným uchazečem by měla trvat do konce listopadu. Výsledek tendru bude v prosinci ještě projednávat Dozorčí rada a Řídící výbor Českých drah.
Kolik peněz chtějí dráhy pronájmem získat, neuvedly. Jde ale o další ze změn, kterou dopravce chystá. K 1. prosinci by se do samostatné dceřinné společnosti měla oddělit nákladní doprava.