Plány s poliklinikou na sídlišti, ale i s nemocnicí má Nymburk v tomto roce. V rámci investičních akcí by chtěl ještě letos zahájit výstavbu stravovacího zařízení pro nemocnici a stavbu výtahu na dětském oddělení.

Na investice do nemocnice má Nymburk vyčleněno 20 milionů korun. „Stravovací zařízení v nemocnici musíme vyřešit do léta příštího roku. Tak jsme domluveni s hygienou,“ řekl místostarosta Miloš Petera.

Ve stávajícím stravovacím zařízení se udělaly základní úpravy, aby ještě mohlo nějaký čas sloužit. Až bude stát nová kuchyň, objekt nejspíš čeká demolice.

Velké změny čekají i polikliniku na sídlišti. Kromě opravy schodů a výtahů má město v plánu vyměnit vstupní dveře a vybudovat parkoviště. Na rekonstrukci výtahů je v rozpočtu města na rok 2009 vyčleněno 800 tisíc korun, 180 tisíc korun opak na osazení automatických vstupních dveří. Otevřená zůstává i otázka parkoviště. „Budeme řešit parkování v oblasti, kde bývaly betonárny. Jedna možnost je parkoviště, druhá pak parkovací dům,“ dodal Petera. S tím souvisí i projektové dokumentace na revitalizaci sídlišť v Jankovicích a Drahelicích, na které je v letošním rozpočtu vyčleněno dohromady více než jeden milion korun. Se studií na obnovu obou sídlišť, která má řešit mimo jiné právě nedostatek parkovacích míst na obou sídlištích, seznámilo město Nymburáky vloni v létě.

Mezi dalšími investičními akcemi, se kterými chce Nymburk v letošním roce začít, je například rekonstrukce jednoho z pavilonů na Základní škole Letců, aby se dal využít jako mateřská škola, dále pak projektová studie Kulturního domu železničářů nebo přístavní molo na Labi pro rekreační plavidla.
I v tomto roce Nymburk počítá s dalšími bezbariérovými a osvětlenými přechody nebo doplněním kamerového systému o další body.
Úpravy se měl dočkat i prostor na kontejnerové boxy u Elišky.