Půjde především o nemocné, kterým dlouhodobě selhává jedna z důležitých životních funkcí. Často se jedná o pacienty připojené na umělou plicní ventilaci. Společnost Chronicare přesouvá do Milovic lůžka z Nymburka, kde působila od roku 2015 v areálu nemocnice.

V nejvyšším patře budovy jsou už připraveny pokoje pro pacienty i zázemí pro zdravotníky v rámci oddělení následné intenzivní péče (NIP). Dvacet lůžek je vybaveno mimo jiné plicními ventilátory a monitory životních funkcí. O patro níže se v současnosti dovybavuje oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče s devíti lůžky. Obojích je podle provozního ředitele Chronicare Pavla Ondráčka v rámci celé země dlouhodobě nedostatek.

„Na oddělení NIP přicházejí pacienti z nemocničních oddělení ARO nebo JIP, o jejichž umístění rozhoduje vždy ošetřující lékař z těchto oddělení. Pacienti k nám přicházejí z důvodu celého spektra diagnóz – od neurologických a interních až po posttraumatické. Ve valné většině případů přicházejí připojeni na umělou plicní ventilaci. Na oddělení navazujeme na terapii specializovaných pracovišť a pokračujeme v léčbě, která byla zahájena. Naším cílem je postupné odpojení pacienta od umělé plicní ventilace a rehabilitace, v ideálním případě až k úplné soběstačnosti,“ vysvětlil Ondráček.

Cílem je znovuuvedení pacienta do normálního života

Pokud mají pacienti dobré domácí zázemí a blízké, kteří jsou ochotni se proškolit v péči o vážně nemocného, mohou takového klienta předat do takzvané domácí plicní ventilace. „Takto se nám daří umístit zhruba deset pacientů ročně. Za dobu našeho fungování už jsme jich takto předali celkem jednasedmdesát,“ konstatoval primář oddělení následné intenzivní péče Anton Baluch. Na milovickém pracovišti bude působit nepřetržitě minimálně jeden lékař.

Kromě něj se bude o pacienty starat celý zdravotnický tým. „Naším cílem není jen dořešení akutního zdravotního problému a postupné odpojení pacienta od ventilátoru, ale i nácvik základních životních dovedností. Jde o počátek snahy o znovuuvedení pacienta do normálního života. Tento proces je komplexní. Zahrnuje týmovou péči lékařů, zdravotních sester, sanitářů, fyzioterapeutů i dalších specialistů,“ vysvětlil Baluch.

close Zázemí nejvyššího patra milovické polikliniky, které je připravené přijmout pacienty se selhávajícími orgány. info Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický zoom_in Zdravotnické zařízení Chronicare spolupracuje s celou řadou nemocnic nejen ve Středočeském kraji a Praze. Své služby poskytuje i pacientům z Libereckého, Královéhradeckého, či Pardubického kraje. Do stavebních úprav, technologií a vybavení v budově nově postavené milovické polikliniky investovala společnost Chronicare přes 56 milionů korun.