„Oznamovatel nemusí čekat na policejním oddělení na příjezd policisty, který třeba zrovna řeší události v terénu, ale může vyřešit svou záležitost okamžitě – videokonferenčně,“ vysvětlila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Jakmile se oznamovatel dostaví k zabezpečené místnosti, je mu policistou z centrálního místa po krátké komunikaci prostřednictvím domovního telefonu umožněn vstup. Pak může člověk bez jakéhokoliv vlastního zásahu začít komunikovat prostřednictvím videokonferenčního zařízení s policistou, který videokonferenci ovládá z operační místnosti na krajském ředitelství na Zbraslavi. Nikdo další nemůže dovnitř vstoupit, pokud mu to policista na dálku neumožní.

Virtuální způsob komunikace umožňuje přijmout trestní oznámení, oznámení o protiprávním jednání, či informace důležité pro policii. Lidé jej mohou využít také v případě, že se sami stali obětí trestného činu. „Důvod pro využití kontaktního místa může být i ryze pragmatický – pohodlí a úspora času,“ myslí si starosta Sadské Milan Dokoupil, který si při zahájení provozu systém sám vyzkoušel.

Na Nymbursku se jedná již o čtrnácté takové zařízení. Stejné mají například v Lysé nebo v Přerově nad Labem.