Proměnit by se však mělo prakticky vše. Od interiéru, sedaček, balkónů, foyeru až po venkovní prostory s letním kinem a novou fasádu.

Podle místostarostky Stanislavy Tiché by se s první ze tří etap rekonstrukce mohlo začít ještě letos. Postup oprav jednomyslně před pár dny schválili radní.

„V první etapě by mělo dojít k opravám podlahy, stěn, zpřístupnění balkónů a zejména k přečalounění či výměně sedaček. Postupovat budeme podle doporučení paní architektky. Chceme k rekonstrukci přistoupit s maximální citlivostí a pokorou, ale současně je pro nás důležité co nejrychleji zvýšit komfort návštěvníků kina,“ uvedla místostarostka. Zároveň potvrdila brzký start prací. „První etapu zahájíme co nejdříve, nejlépe ještě letos.“

Peníze na zmíněné práce jsou k dispozici v investičním fondu Nymburského kulturního centra. V dalších dvou etapách bude komplexně řešeno foyer s ohledem na multifunkční využití, včetně bezbariérového přístupu k WC, optimalizace vytápění a instalace vzduchotechniky. Jako poslední přijde na řadu plášť budovy a řešení venkovního prostoru.

Samotnému schválení postupu prací předcházeli dlouhé debaty nejen s provozovatelem kina. „Dlouho jsme diskutovali o tom, jak by měla rekonstrukce probíhat, a hlavně jaký by měl být její výsledek. Jsem ráda, že se věc neuspěchala, došli jsme ke společné shodě a Rada města mohla jednomyslně schválit zadání architektonické studie. Více než rok jednáme s velmi zkušenou architektkou Marcelou Steinbachovou – právě ta bude studii zpracovávat,“ uvedla Stanislava Tichá.

Kino projektoval světoznámý architekt Osvald Polívka (1859–1931), autor řady významných budov, mimo jiné i autor nymburské secesní vodárenské věže. V Praze se podílel na výstavbě řady paláců a budov, například Topiče na Národní třídě či Živnobanky v ulici Na Příkopech. Také to je jeden z důvodů, proč musí být s objektem kina zacházeno velmi citlivě.

„Rekonstrukce kina je nákladným během na dlouhou trať. Pokud má ale kultura v Nymburce vzkvétat, je nutné ji odstartovat. Doufám, že i díky pečlivé přípravě a výběru zkušené architektky se podaří projekt připravit tak, abychom v něm mohli plynule pokračovat více let,“ konstatovala místostarostka.