Stanice je dnes elektrifikovaná. V jižním směru odtud vlaky po několika stech metrech najíždějí na železniční most přes Labe.

Stanice byla otevřena 26. srpna 1883 na odbočné trati vlastněné soukromým subjektem Rakouská společnost státní dráhy (StEG), prodloužením úseku z Poříčan a Sadské otevřeném již v roce 1881.

Kolejiště propojující nádraží se starší stanicí Nymburk hlavní nádraží bylo dokončeno roku 1896. Trať tak spojila nymburský železniční uzel provozovaný Rakouskou severozápadní dráhou s polabskou železnicí z roku 1845 z Prahy do Olomouce.