Základní informace k jeho založení nalezneme v díle Františka Hrnčíře Královské město Nymburk nad Labem z roku 1894. Cukrovar se stal ve své době prvním průmyslovým podnikem ve městě. Do provozu byl uveden už v roce 1870. Jedním z jeho nejvýznamnějších ředitelů byl Hanuš Karlík.