Snímek starého nádraží je z roku 1920, jiný, od nádražní budovy, pochází z konce 80. let minulého století. V Rožďalovicích se tehdy natáčel film Více než láska a nádraží neslo název Kronowitc.

Pohled na zámek a kostel od vody zase připomíná malebná zákoutí města. Prý se tam za most chodívalo koupat.

Podle Palackého Dějin národu českého v Čechách a v Moravě jsou v letech 1223 až 1226 Rožďalovice uváděny jako dědictví Soběhrdovo z neurčitého rodu. Jan Lucemburský nechal Rožďalovice za věrné služby rytíře Ješka povýšit kolem roku 1340 na město.