Původní nádražní budova pocházela také z roku 1870, ale v době rychlého rozvoje města po objevení minerálních pramenů v roce 1905, už kapacita staré budovy nedostačovala. Bylo rozhodnuto vystavět nádraží nové.

Definitivní projekt vypracoval v roce 1928 architekt Vojtěch Krch. Stavební povolení ke stavbě nové nádražní budovy bylo vydáno dne 16. 8. 1929, přičemž stavbu v hodnotě přes 6 milionů korun realizovala pardubická firma Kratochvíl a Veselý. Provoz nové nádražní budovy byl zahájen 29. 7. 1931.