V Nymburce nenechají radní sportovní kluby na holičkách. Od prosince zrušili úplně dotace na haly. Pro některé kluby to bylo však téměř likvidační rozhodnutí. Minulý týden svůj verdikt upravili ve prospěch nymburských klubů. K menšímu příspěvku na haly je možné, že kluby získají na své akce od města grant.

Na poslední tiskové konferenci se starostou Milošem Peterou zaznělo jednoznačně i toto: „Rada rozhodla o příspěvcích klubům na pronájmy v tělocvičnách, které patří městu, o pronájmech ve Sportovním centru a podmínkách pro cizí kluby,“ řekl Miloš Petera.

Za 1 hodinu pronájmu přispěje město 200 korun dospělým, dětským družstvům 300 korun. „Podobně to platí i o Sportovním centru. Kluby z jiných měst zaplatí v našich tělocvičnách plnou cenu provozních nákladů,“ uvedl starosta.

Dosud to bylo tak, že město dotovalo hodinový pronájem a klub doplatil pouze 100 korun. Nyní si musí nymburské kluby, především pak ten florbalový, připlatit.

Podle místostarosty Zdeňka Vocáska radní upravili dotace hal také kvůli tomu, že florbalový tým SKP dostával od roku 2002 mnohonásobně více, než ostatní kluby.

Do prosince loňského roku platili stovku za hodinu pronájmu. Nyní zaplatí ve Sportovním centru 1 300 a město doplatí 200 korun. „To nám nepomůže, je to hodně. Raději si pronajmu halu v Chlumci za 550 korun,“ uvažuje Tomáš Vlach, předseda florbalového oddílu SKP Nymburk.

Předběžný rozpočet florbalového oddílu pro všechna 4 družstva na aktuální sezónu 2010/2011 se podle Vlacha pohybuje na hranici 300 tisíc korun. „Bez podpory města budeme rádi, když tuto sezónu dotáhneme smysluplně do konce,“ dodal Vlach za florbalisty, kteří potřebují hrát mistrovské zápasy na Tyršáku, protože tělocvičny jim jsou na rozměry malé.

Dotaci od města dostanou dále místní kluby volejbalu, tenisu i krasobruslení.

Připomeňme, že pronájmy tělocvičen na školách stojí v Nymburce 150 až 200 korun, vyjma tělocvičky na ZŠ Komenského, kde je v současnosti hodina za 800 korun.

O grant prý zcela určitě předseda florbalu za klub požádá. „Poskytnutá grantová dotace nesmí přesáhnout 70 procent skutečných celkových nákladů grantově podporované akce. Maximální výše žádosti o poskytnutí grantu je stanovena u žadatele do 150 tisíc korun na daný kalendářní rok,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Vocásek.

Granty se netýkají pouze sportovních jednorázových akcí, ale také kulturních a kulturně–společenských.

„Rada města pro rok 2011 vyhlašuje první kolo podání žádostí od 1. března s uzávěrkou 1. dubna 2011 a druhé kolo od 1. června s uzávěrkou 1. července 2011. Obecné okruhy grantového programu, včetně dalších podmínek spojených s podáním žádostí o grant budou od 1. března k dispozici na úřední desce a na internetových stránkách města Nymburka,“ dodal místostarosta Vocásek.

Amatérské sportovní kluby, které reprezentují město, dostaly z rozpočtu na letošní rok celkem 500 tisíc korun.