V současné době se lidé musí při průchodu pod radniční klenbou vyhýbat lešení. Jeho stavbou byla zahájena finální etapa rekonstrukce celého podloubí. Klenba o rozsahu zhruba 26 metrů čtverečních dostane květinový dekor, který vychází z objevených motivů. Definitivní návrh výzdoby bude kombinací vycházející z odhalených fragmentů. Například v 19. století byly některé prvky daleko zdobnější a řemeslně lépe provedené než ty pozdější. „Do začátku letních prázdnin by měla být proměna podloubí dokončena,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

V loňském roce byly provedeny opravy omítek, zajištění nálezů z předchozích průzkumů, odstraněna poslední nevyhovující vrstva výmalby a úprava povrchů pro návrat květinové výmalby. Restaurátor Šimon Vahala během zimy pracoval na základě nálezů na rekonstrukci maleb. Finální návrh bude pečlivě konzultován s pracovníky Národního památkového ústavu.

Návratem výzdoby a kompletní výmalbou zbytku podloubí pokračuje průběžná péče o historickou budovu radnice, která je kulturní památkou a nachází se v městské památkové zóně. Rekonstrukce podloubí vyjde město na 690 tisíc korun.