Okresní soud v Nymburce nevyhověl návrhu na vydání předběžného opatření ve věci AZOS. Město se prostřednictvím svého právního zástupce domáhalo zastavení výroby 
v problematické firmě na nymburském Zálabí. Nespokojení občané města jsou v šoku a připravují se na úterní demonstraci.

„V ruce máme petici několika desítek respondentů, kteří si dlouhodobě stěžují na zdravotní problémy, odborný posudek inženýra Krayzela, který jasně definuje jaké jedovaté látky továrna používá a kudy unikají a že zápach v okolí podniku se shoduje se zápachem uvnitř haly a přesto se podle soudu nepodařilo prokázat, že firma AZOS obtěžuje okolí zápachem. Tak to se mi zdá silná káva," je nespokojen s názorem soudu právník Bohuslav Sedlatý. Podle jeho slov okamžitě podal odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Diskutovaná linka firmy AZOS CZ na nymburském Zálabí ale není mezi klíčovými dodavateli gigantu Škoda Auto Mladá Boleslav, jak tvrdil ředitel AZOSu Petr Šimák. Zastavení výroby v nymburské firmě by tak nemělo fatální následky pro automobilový průmysl.

Podle vyjádření tiskového mluvčího mladoboleslavské Škody Jozefa Baláže, AZOS částečně realizuje subdodávky několika drobných dílů pro jiné dodavatele. „Obecně lze konstatovat, že náš výrobní systém je nastavený tak, že by dočasný výpadek jednotlivého subdodavatele neměl přímo vést k zastavení montážní linky," tvrdí Baláž.

K situaci, kdy AZOS vědomě, či náhodně vypouští do ovzduší škodlivé látky, se vedení automobilky staví v duchu svého vlastního motta: „Odpovědnost za životní prostředí je součástí firemní strategie Škoda." Ústy svého mluvčího vedení společnosti Škoda říká: „Škoda Auto a.s. v rámci trvale udržitelného rozvoje dbá na ochranu životního prostředí a prevenci jeho znečišťování 
a zavazuje k tomu také své obchodní partnery. Každým porušením závazků ze strany dodavatele či subdodavatele 
a každým podnětem upozorňujícím na takovou skutečnost se aktivně zabýváme. V rámci takových šetření zkoumáme především, zda činností našeho dodavatele či subdodavatele skutečně objektivně dochází 
k nedovoleným zásahům do životního prostředí. Pokud bychom zjistili, že u jakéhokoli našeho obchodního partnera tomu tak je, jsme připraveni 
z takových zjištění vyvodit patřičné důsledky."

Nespokojení Nymburáci nahlásili demonstraci za čistý vzduch na úterý 16. září od 16 hodin na náměstí Přemyslovců.