Vizualizace budoucí podoby místa u řeky zpracovala projekční kancelář Union.Arch a na sociální síti je zveřejnil radní Zdeněk Vocásek.

Fotogalerie: Vizualizace budoucí podoby Alzheimer centra v Drahelicích

Projekt je předběžně rozdělen na dvě části. Stávající hala bývalých doků obsahuje vestavbu bydlení pro seniory - pacienty s Alzheimerovou chorobou - Alzheimer Centrum. „Stavba bude určena výlučně pro poskytování sociálních a doplňkových služeb, a to převážně pro seniory a osoby s demencí,“ uvedl radní Vocásek.

Druhá část je bytový dům. Servisní objekt má sloužit k bydlení pro zdravotníky a další zaměstnance. Dále část novostavby zahrnuje většinu technologického a servisního zázemí pro celý areál. Součástí bude kotelna, centrála vzduchotechniky, velkokapacitní kuchyně či prádelna.

Přístavba bytového domu je záměrně situována tak, aby stavba měla dostatečný odstup od stávající obytné zástavby, ale zároveň aby svou siluetou nenarušila volný prostor podél řeky.

Alzheimer centrum by mělo mít kapacitu pro 150 obyvatel. Část bytového domu pak bude obsahovat 20 bytů. Areál poskytne orientačně 60 pracovních míst v oblasti sociální péče, zdravotnictví a přidružených aktivit.

Směrem k ostatní stávající zástavbě areál přechází ve formě lesoparku. Také parkoviště je intenzivně zastíněno výsadbou stromů. Prostory od stavby směrem k řece si investor představuje jako veřejnou pobytovou plochu, která bude mít podporu v restauraci, kavárně a wellness centru a zároveň v tom, že tímto prostorem prochází cyklostezka a pěší cesta podél Labe.

„Věříme, že se z tohoto místa stane oblíbený cíl procházek a cyklovýletů obyvatel Nymburka i okolí,“ doplnil Zdeněk Vocásek.

Objekty doků jsou v majetku společnosti Kongresové centrum ILF a.s. Ta koupila areál drahelických doků v roce 2008 od České plavby labské. Od té doby nechala zpracovat několik architektonických studií a hledala řešení a dohodu s městem ohledně možností rozvoje areálu, který by respektoval klidový prostor okolní zástavby a potřebnost občanů města. Koncem roku 2021 došlo mezi investorem a městem k dohodě na vybudování bydlení pro seniory s péčí 24/7.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.