„Chci to mít hned za sebou,“ komentovala jedna z voliček čekání na začátek voleb.

Někteří příchozí využívali připravenou dezinfekci, jiní mířili hned za členy volební komise. Ti měli voliče rozdělené podle abecedy.

Prvotní fronta se po otevření volební místnosti v prvních minutách však nezmenšila. K vile začali přicházet další voliči, většinou ze střední a starší generace. Ale objevilo se i několik mladých žen. Jedna z nich jednou rukou vhazovala do volební urny obálku s lístkem, druhou si akt fotila na mobil. „Abych taky něco měla na sociální sítě,“ komentovala svoje počínání.