Nejprve však všechny přivítala vedoucí služeb Alena Pačenovská. První blahopřání pronesl jménem zaměstnanců Jan Toman. K němu se postupně připojily starostka obce Iveta Myšková a manažerka služeb Dana Batalová. Další gratulace přivezly Lada Čejková a Mirka Bartoníčková z Okresní správy sociálního zabezpečení. Poslední přání pak pronesl jménem klientů domova pro seniory Milan Vykydal.

Jubilantka se zapsala do Pamětní knihy obce, následoval přípitek a do jídelny byl přivezen velký dort, na kterém si všichni společně pochutnali.

Rodina Vlasty Jandákové má k Libici generační vazby. Sama se však narodila 6. prosince 1922 shodou okolností v Dolní Dobrouči na okrese Ústí nad Orlicí. Pocházela z rodu Jeníků, který v Libici sídlil už od roku 1882. Například její tatínek Josef Jeník zaváděl v Libici a okolí ve dvacátých letech elektrický proud.

Vlasta rozená Jeníková začala chodit do místní obecné školy, na měšťanku dojížděla do Poděbrad a do Velkého Oseku. Vyučila se švadlenou, ale později ve válečných letech pracovala na železniční stanici. Většina místních si ji pamatuje jako kuchařku zdejší základní školy. Provdala se za Josefa Jandáka a během života se jim narodil syn Josef a dcera Dana.

O příjemnou náladu na oslavě se postaral hrou na kytaru zmíněný Jan Toman. Zazněly známé lidovky a všichni se rádi přidávali ke sborovému zpěvu.