Nymburský hřbitov musí projít zásadními opravami a rozšířením. Aktuálně je ze tří čtvrtin plný a brzy by jeho kapacita i současný systém fungování nestačily. Proto město nechalo vypracovat architektonickou studii, jejíž součástí jsou i vizualizace nových hrobových částí, nově vzniklého kolumbária či rozptylové loučky. Vizualizace z dílny architekta Tomáše Podrázského najdou čtenáři v galerii i mezi textem.

Nymburský hřbitov čeká v příštích letech zásadní proměna. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Studie řeší především možnost umístění nových hrobových míst především v severozápadní části hřbitova, kde ještě nejsou kapacity zcela využity. V těchto místech se také počítá s vytvořením nové podoby rozptylové loučky. Prostor rozptylové loučky bude zkultivován a ohraničen terénními stupni eliptických tvarů. Autor studie na tomto místě pro dotvoření prostoru navrhuje také umístění trojrozměrné plastiky.

Nymburský hřbitov čeká v příštích letech zásadní proměna. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Kromě nových hrobových míst doplněných o pěšiny se chystá také stavba nového kolumbária. To stávající v areálu krematoria bude v rámci úprav zrušeno. „V rámci plánované rekonstrukce krematoria dojde ke zrušení stávajícího kolumbária v interiéru stavby. Proto bude třeba v brzké době řešit vybudování nových kolumbárií, navržených v lipové aleji severně od budovy krematoria,“ přiblížila plány místostarostka Stanislava Tichá.

V areálu bude osazen jednotný orientační systém respektující vizuální styl města Nymburka. Studie také řeší upravenou podobu hlavního vchodu na hřbitov doplněnou o novou budovu hřbitovní správy, která vznikne na místě současných nevyhovujících buněk vpravo vedle vstupu. V chystaném objektu budou příchozím k dispozici veřejné toalety.

V budoucnu bude nezbytné rozšířit areál stávajícího hřbitova. „Důležité je do budoucna také zajištění propojení stávajícího areálu s rozvojovou plochou na západě v majetku města, která představuje jedinou možnost dalšího rozšíření městského hřbitova,“ uvedla místostarostka.