Aktuální snímky z prací na tomto místě nedaleko ústí Valů do Labe naznačují, jak bude nový mostek situován.

Pravá část cyklostezky od sídla poříční policie až po železniční most je zavřená už od února. Nejen kvůli stavbě nového mostku, ale také kvůli přeložce části cyklostezky, která v těchto místech povede jinak než dříve. Kromě těchto dvou projektů se ještě letos u hasičského hřiště chystají také stavby multifunkčního hřiště a nového skateparku.

Nový mostek přes Valy má být průjezdný v červnu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

To už by však provoz na novém úseku cyklostezky nemělo zásadně ovlivňovat. S jejím otevřením se počítá během června. Především proto, že dochází k opravám cyklostezky také na druhém labském břehu a v červnu už by mohlo dojít i k uzavírce právě v úseku mezi novou lávkou a železničním mostem i na levém břehu. Uzavření cyklostezek na stejných úsecích po obou březích Labe se však město logicky snaží vyhnout.


Mostek s křídly

Jak už zaznělo, starou konstrukci mostku přes Valy na pravém břehu nahradí most úplně nový. Stručně jej popsal místostarosta Zdeněk Vocásek. „Na místě původní lávky bude vybudována lávka nová, která bude tvořena rozpěrkovou konstrukcí a ozdobena zavěšenými křídly s ocelovým zábradlím,“ uvedl nymburský místostarosta. Nová část cyklostezky už nepovede podél Valů a pak pravoúhlou zatáčkou podél Labe. Nově si tuto trasu cyklisté i pěší zkrátí, neboť vznikla šikmá spojnice od mostku až k cyklostezce u Labe. Navíc s odbočkou směrem ke skateparku a novému multifunkčnímu hřišti.

I tato sportoviště mají být vybudována ještě letos. Hřiště za skateparkem bude určeno pro různé sporty. „Plánované víceúčelové hřiště o rozměrech 36x18 metrů bude vyhovovat sportům jako je volejbal, basketbal, tenis, nohejbal, malá kopaná, badminton a další,“ píše se o hřišti na stránkách města.

Posledním bodem rekonstrukce celého prostoru se stane stavba nového skateparku. Bude na větší ploše než dnes a půjde o železobetonový celek. Jeho součástí bude velký bazén a řada překážek. Podle koncepce má být určen jak pro začátečníky, tak pro pokročilé jezdce.