Všichni, kteří postrádají cyklostezku kolem Labe ve směru na Lysou nad Labem a Čelákovice 
a rádi by se tudy v budoucnu proháněli na kole nebo bruslích, tedy zdravě a pohodlně, uvítají informaci o projektu, který se posunul ze stádia úvah k reálné podobě. 20. srpna se uskutečnila koordinační schůzka zástupců všech dotčených obcí a zainteresovaných osob, jejímž výstupem je společný postup při výstavbě cyklostezky propojující Nymburk, Lysou nad Labem a Čelákovice.

Téma cyklodopravy je velmi aktuální. Proto není divu, že vznikla iniciativa podněcující vybudování zatím chybějící cyklostezky mezi Nymburkem, Lysou a Čelákovicemi. Jedná se o úsek od nymburských Drahelic, kde končí nymburská cyklostezka, k čelákovické lávce u Gráda po pravobřežní straně. Tvoří nezpevněných cca 20 km a cyklista tu zažije terén vskutku rozmanitý, od vyjetých cestiček o dvou či jedné hluboké koleji přes travnaté či kamenité cesty po zemědělské cesty nebo úseky silnic vedoucí obcemi. Pro zdatného cyklistu to není problém, místy i zábavný sportovní výkon, ale pro rodiny s dětmi, seniory a lidi cestující každodenně na kole do zaměstnání to představuje nekomfortní zážitek. Záměrně pomíjíme variantu cesty po nebezpečných motorizovaných silnicích.

Dana Hančová, cyklokoordinátorka Lysé nad Labem, stála u počátku iniciativy: „Jako občané Lysé jsme již delší dobu pokukovali po Poděbradech nebo Nymburku 
a bylo nám líto, že u nás nemáme možnost vyjet si na kole nebo na bruslích podle Labe, že tady chybí rekreační zóna pro volnočasové aktivity. Proto jsme začali hledat spojence, kteří by náš záměr podpořili. To se podařilo. Zajistili jsme vypracování projektové studie a vstoupili jsme do jasné spolupráce se všemi zúčastněnými obcemi a městy na trase Nymburk, Kostomlátky, Kostomlaty nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem, Káraný, Čelákovice. Všechny záměr podpořily. Jednali jsme již také s Krajským úřadem Středočeského kraje a i ten přislíbil podporu," vysvětluje Dana Hančová.

Zásadní posun v uskutečnění záměru přinesla již zmíněná koordinační schůzka obcí a měst, na níž byl předložen návrh memoranda, ke kterému se jako další připojily i obce Lázně Toušeň a Hradištko. Obsahem memoranda je vyjádření souhlasu účastníků 
s vybudováním popsané cyklostezky. Memorandum a návrh smlouvy o založení dobrovolného svazku obcí s podmínkami financování budou předloženy ke schválení na zastupitelstvech obcí v září. Prostřednictvím tohoto svazku budou obce vystupovat jako jeden subjekt pro žádosti evropských dotací a spolufinancování projektu.

„Lysá nad Labem se tak přiřadí k obcím a městům, která mají rekreační zónu podél Labe. Jde prostě o život u řeky Labe pro celé rodiny," těší se Dana Hančová.