Plasty, papír, sklo, směsný a bio odpad třídí na ZŠ TGM Poděbrady pomocí nových barevných plastových košů a kontejnerů. Třídění má na škole letitou tradici, nově ale zavedli systém třídění ve spolupráci s městem, který se stále zdokonaluje. „Ambicí zkušebního projektu je bezodpadová škola,“ dívá se do budoucna ředitel školy Jindřich Monček.

Škola měla tradici ve sběru papíru, kterého loni na podzim žáci s rodiči odevzdali dvanáct tun. Děti byly zvyklé třídit papír a plasty, letos jim přibyl bioodpad. Sklo se do školy nosit nesmí, ale třídí jej ve školní kuchyni.

S projektem přišel poděbradský odbor životního prostředí, který se inspiroval v jiných městech. „Ušetřené peníze za minulý rok jsme se rozhodli investovat do nádob, které se nainstalovaly do tříd a na chodby a zároveň jsme koupili kontejnery pro školu a sběrný dvůr,“ uvedl Martin Tvrz, který má v Poděbradech na starost odpadové hospodářství.

Peníze získali z odměny, kterou město dostává za třídění odpadu, takže je investovali zpět do třídění. A to pro děti, které si tento návyk osvojí pro celý život a mohou jej přenést do domácností už dnes. Spolupráce s rodinami ve třídění odpadů může zajít i dál: děti mohou třídit doma a odpad přinést do kontejneru ve škole.

Proč zrovna škola T. G. Masaryka? V třídění už má tradici a navíc rychle zareagovala na nabídku. „V rámci projektu ve spolupráci s odborem životního prostředí letos ušetříme za odvoz a zpracování směsného odpadu třicet tisíc korun,“ říká spokojeně ředitel Monček s tím, že škola tak sníží své odpadové náklady z padesáti na dvacet tisíc korun.

A rádi by dosáhli nuly. Změna je patrná také za školou, kde zůstala už jen polovina z dvaceti popelnic. „Další budu odhlašovat od budovy školy na Žižkově,“ hlásil školník.

Tříděním odpadu si může škola dokonce vydělat. „V současnosti je trh nastaven tak, že lze získat za papír finanční odměnu, která se pohybuje okolo koruny za kilo. Záleží na odběrateli,“ vysvětlil Martin Tvrz.

Přitom před dvěma lety ještě za papír města žádnou odměnu nezískala. Zároveň potvrdil, že mají odběratele jak pro školu, tak dlouhodobé partnery pro město. Svoz odpadu ze školy zajišťují Technické služby města Poděbrady v čele s panem Pavlíkem.

Množství vytříděného odpadu budou znát na konci kalendářního roku, protože svoz bude průběžně monitorován. Na škole vznikla více méně spontánně třídící četa složená z osmáků Karla Oty, Lukáše Křivánka a Jana Pardubského. Kluci mají k třídění vztah, vědí, proč to dělají a kam koše z budovy školy vynášet. „Někteří spolužáci si na třídění ještě úplně nezvykli, ale to chce čas,“ vědí žáci.

„Jednak je to pro děti osvěta, osvojí si tuto dovednost a už je nenapadne hodit do koše s ohryzkem třeba papír. Navíc je třídění vede k samostatnosti a podílí se sami na hospodaření školy,“ vnímá pozitiva ředitel školy. K propagaci projektu výrazně přispěl také školní parlament, který se podílel na propagaci a informování spolužáků.

Děti, které se naučí třídit, jsou prý poté citlivé na využití odpadu. Škodlivé jsou potom fámy o sesypávání odpadu dohromady. Pro větší motivaci chystá zástupce odpadového hospodářství Martin Tvrz spolu s ředitelem školy exkurzi do firem, kde se přímo odpad ze školy zpracovává. Z poděbradských plastů vznikají například zahradní prvky, jako zatravňovací pásy.