17.09 - Zahájeno zasedání zastupitelstva pod vedením starosty Jozefa Ďurčanského. Chystá se volba volební komise a návrhové komise. Starosta navrhuje stejné složení jako na minulém zastupitelstvu.

17.11. - Návrh starosty schválen. Chystá se volba prvního místostarosty. Hlasuje se o systému hlasování.

17.13. - Návrh na obsazení funkce prvního místostarosty zní:Jiřina Soukupová a Lubomír Zíta.

17.15. - Lubomír Zíta dostal 12 hlasů, Jiřina Soukupová 14. Starosta blahopřeje první místostarostce. Pokračuje volba tří členů rady města.

17.22. - Navrhovaný Ondřej Malovec(Poděbradské fórum- PF) oznamuje, že pokud bude zvolen, setrvá jen v případě, že budou jěště další tři radní za PF, totéž zastupitel Josef Kutil iLubomír Zíta. To znamená, že by musel ještě někdo ze stávajících radních odstoupit.

17.27. - V prvním kole byla zvolena Květa Husová (Rovnost šancí), další kandidáti neuspěli.

17.29. - Chystá s druhé kolo, padají vesměs podobné návrhy.

17.33. - Jako jediný byl ve druhém kole volby do rady města zvolen Tomáš Kalenda. Zvolených radních je po obou zasedání zastupitelstva zatím jen sedm, jedno místo zůstává volné. Hlasuje se o třetím kole hlasování.

17.34. - Třetí kolo hlasování schváleno nebylo. Poslední místo v radě bude předmětem hlasování na příštím zasedání zastupitelstva.

17.45. - Výsledky voleb přednáší Jaromír Novák. První místostarostkou byla zvolena Jiřina Soukupová. Do rady města Květa Husová a Tomáš Kalenda. Tomáš Kalenda funkci radního přijal a na rozdíl od svých kolegů z PF neměl žádnou podmínku.

17.49. - Zastupitel Ondřej Malovec vznáší dotaz, jak je to se soudem o lázeňském parku s hlavním architektem rekonstrukce parku Jiránkem. Dostává se mu odpovědi, že soudní řízení bylo odročeno.

17.53. - Mezi zastupiteli se rozpoutala debata o parku a o tom, co se mezi městem a architektem Jiránkem stalo a nestalo, a to předevšímmezi odvolaným starostou Lubomírem Zítou a staronovým starostou Jozefem Ďurčanským.

18.17. - Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno.

Podrobnosti vám přineseme na www.nymbursky.denik.cz ještě dnes večer.

poznámka redakce: v on-line verzi jsme omylem uvedli, že na příštím zastupitelstvu se bude opět hlasovat o funkci prvního místostarosty, správně je o posledním volném postu radního. Omlouváme se.