Neschváleno. Takového verdiktu se na středečním zasedání zastupitelů města dočkal nový návrh nájemních smluv pro čtyři místní sportovní kluby, které jsou pro sportovce nepřijatelné. Stejně tak byl ale zamítnut návrat k návrhům smluv z roku 2005, se kterými by sportovci souhlasili, a neprošla ani výzva sportovního kolegia k přenechání rozhodnutí na budoucích zastupitelích.

Výsledek? „Nyní už budeme se sportovci skutečně cíleně jednat, abychom našli shodu co nejdříve a nenechávali tuto záležitost po sobě pro naše nástupce,“ znělo z úst zastupitelů. Tak se problém, táhnoucí se přes osm let, opět nedočkal konce.

Vzájemnou komunikaci snad usnadní čerstvý krok zástupců poděbradských tělovýchovných jednot, oddílů, klubů a sportující veřejnosti. Ti vytvořili neoficiální sdružení Všesportovní poděbradské kolegium, které na veřejném zasedání předneslo výzvu zastupitelům a promluvili i někteří zástupci klubů. S lítostí, nevěřícně a dokonce jako urážku převzali výpovědi od města a odmítli se vystěhovat lidé, kteří se konkrétním sportovním organizacím věnují celý život.

„Vyzýváme současné zastupitele, aby s ohledem na podzimní komunální volby nechali konečné rozhodnutí v otázce nájemních smluv na novém zastupitelstvu, které bude mít podstatně silnější mandát,“ zněl druhý bod výzvy v podání Jiřího Tomsy ze střeleckého klubu s tím, že nechtějí přispívat k dalšímu vyhrocování vztahů s městem a přejí si zachovat otevřenou spolupráci.

Podle zastupitelky Romany Husákové by ale smlouva, ve které by byl zakotven návrat 90 procent nájmu zpět čtyřem dotčeným klubům, znevýhodňovala ostatní sportovní subjekty ve městě, v čemž se shoduje s místostarostkou Jiřinou Soukupovou. Předseda TJ Bohemia Petr Borecký naopak argumetoval údržbou areálu v majetku města na náklady klubu a předseda tenisového klubu LTC Poděbrady poukázal na rozdíl mezi komerčním sportovním klubem a dobrovolnou činností občanského sdružení.

Výzva Všesportovního poděbradského kolegia

Neformální sdružení poděbradských tělovýchovných jednot, oddílů, klubů a sportující veřejnosti se v souvislosti s některými nekompetentními kroky vedení města z poslední doby a s přihlédnutím k celkové neujasněné koncepci sportu v Poděbradech tímto obrací na své zvolené zástupce v Zastupitelstvu města Poděbrady s naléhavou výzvou.

1. Vyzýváme současné zastupitele města Poděbrady, aby zastavili všechny kroky, které vedou k zbytečnému vyhrocování a poškozování vztahů mezi městem a sportovními subjekty a ve svém důsledku poškozují také dobré jméno Poděbrad na veřejnosti.

2. Vyzýváme současné zastupitele města Poděbrady, aby s ohledem na podzimní komunální volby nechali konečné rozhodnutí v otázce nájemních smluv se sportovními subjekty na novém zastupitelstvu města Poděbrady, které bude mít podstatně silnější mandát, než stávající prořídlý sbor zastupitelů.

3. Vyzývámesoučasné zastupitele města Poděbrady, aby neprodleně zahájili dialog u kulatého stolu se všemi relevantními subjekty o koncepci a podpoře sportu v Poděbradech.

4. Vyzýváme budoucí zvolené zastupitele, aby se zasadili o důsledné oddělení sportu a kultury v grantových a dotačních titulech města. Kultura a sport sice společně tvoří volnočasové aktivity, ale ze své podstaty mají zcela jiné priority a adresáty.

5.Vyzýváme budoucí zvolenézastupitele, aby se zasadili o transparentnost grantové a dotační politiky města, která nemůže být závislá na subjektivním hodnocení úzké skupiny osob.

6.Vyzýváme budoucí zastupitele města, aby v zájmu rozvoje zdravého životního stylu ve městě nadále už nespojovali komerční, profesionální a dobrovolné sportovní aktivity do jedné dotační kapitoly a důsledně rozlišovali a také respektovali jejich odlišné společenské poslání.

V Poděbradech, 16. února 2010