„Nejedná se o propagační akci radnice, jde o princip, který chceme běžně nastolit,“ přislíbil starosta Ladislav Langr. Každý si může dění v ulicích sám zkontrolovat.

Nově město koupilo dva stroje, do kterých investovalo řádově čtyři miliony korun a které budou technické služby využívat. Multifunkční zařízení Holder umí čistit vše včetně těžko dostupných kanálových vpustí, jejichž ucpání způsobuje nebezpečné nánosy bahna a vody na povrch vozovek.

Nepříjemné a často nebezpečné výtluky, kterých je letos opět po zimě na silnicích plno, bude město řešit pomocí nové technologie. Díky ní by výplně výtluků neměly vypadávat, jako se to stávalo s dříve používaným systémem Turbo. Kamínková drť, která vyplnila díry v silnici, často vypadávala a poté třeba dopomohla k ucpání kanálu.

Systém žehlení, který mají technické služby nově aplikovat, použije asfaltový recyklát třeba z rekonstrukce vozovky, roztaví jej a zažehlí do povrchu, takže by měl s vozovkou zcela splynout. Systém funguje za horka, jako ten předchozí, ale navíc pod velkým tlakem.

Co se poděbradských povrchů týče, dojde také na dláždění. „Pověřil jsem pana jednatele technických služeb, aby sestavil četu dlaždičů, která bude mít tak na pět let práci,“ prozradil starosta Langr. Jejich úkolem bude oprava nejen chodníků.