V pátek se se svými kmeny, náčelníky i šamankou loučili tancem kolem totemu a pokřiky. Malí indiáni od sedmi do čtrnácti let prožili týden v kmeni Apačů, Šošonů a Čerokíů. Za úspěšné splnění úkolů získávali korále, které pak hrdě nosili na krku, jako trofej. Například mlčenlivost měli zvládnout u oběda. Ne všem se to ale podařilo. „Paní v jídelně nám řekla, že máme děti vycepované, ale oni zatím plnili mlčenlivost,“ smála se vedoucí tábora Adéla Sobotová. Součástí tábora byla výroba oblečení a ozdob, masek i výprava na jízdárnu a na soutok. K životu idniánů totiž patří jízda na koni, stejně jako v kánoi. Jen opékané špekáčky si malí indiáni sami neulovili.