Lázeňský park namísto stávající podoby okolí Havířského kostelíka je plán města, který si vyžádá kácení stromů. Původní maximální číslo bylo 188. Odbor životního prostředí v Poděbradech v září povolil vykácet třináct stromů. Po odvolání Poděbradského Fóra se čeká na rozhodnutí krajského úřadu.

Počet 188 stromů zahrnoval také takzvané nálety, což jsou náhodně vyrostlé tenké stromky. Na jejich kácení majitel pozemku nepotřebuje povolení.

Rozhodnutí odboru životního prostředí z úst vedoucího Jindřicha Vondry s ohledem na stav stromů zní: povoleno pokácet 13 stromů s obvodem kmenu nad 80 centimetrů. „Počítali jsme s ochranou stromů, které by byla škoda vykácet,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí Jindřich Vondra.

Proti údajně chaotickému a zmatečnému rozhodnutí odboru životního prostředí se odvolalo Poděbradské Fórum. „Z rozhodnutí nevyplývá, zda se smí vykácet třináct nebo sedmnáct stromů, protože je v něm uvedeno oboje,“ poukázal Miloš Mikolanda z Poděbradského Fóra.

Na otázku, zda by souhlasili s jedním či druhým počtem stromů k vykácení se nám dostalo odpovědi, že ještě neví, o které stromy konkrétně jde.

Požadavkem Poděbradského Fóra na vydání nového, formálně správného rozhodnutí se bude nyní zabývat Krajský úřad Středočeského kraje.

Kultivace prostoru kolem Havířského kostelíka a sousedního rybníčku tak zatím jen visí ve vzduchu. Jak by to mohlo vypadat? Zelený trávník protnutý pěšinkami s lavičkami, altán z vrbového proutí u jezírka, herní prvky z přírodního materiálu. Měl by se tu rozprostřít park, kde by se fotily svatby a odpočívali lázenští hosté.