Vypravili jste se někdy do sběrného dvora s harampádím a museli jste se vrátit pro doklad o zaplacení za popelnice, který jste třeba nakonec ani nenašli? Dohadům na vrátnici sběrného dvora v Poděbradech by měl předejít nový elektronický systém s databází plátců, který má umožnit identifikaci příchozích jen na základě dokladu totožnosti. Nový systém ale narazil na zákon o ochraně osobních údajů.

Sběrný dvůr je určen pro občany, kteří zde po předložení kopie dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad odkládají odpad ve stanoveném množství zdarma, podnikatelé a firmy podle specifických podmínek, které jsou uvedeny například na webových stránkách Technických služeb města Poděbrad tsmp.cz.

Pro zjednodušení chtějí technické služby, potažmo město, zavést nový elektronický systém. Příslušný program už je připravený ke spuštění, ale odstartování systému brání jeho údajný rozpor se zákonem o ochraně osobních údajů. „Právní rozbory, které máme my i město k dispozici, poukazují na rozpor se zákonem a zatím jsme nenašli východisko k oficiálnímu rozběhnutí nového systému,“ sdělil jednatel TSMP Josef Martinic. Podle právníka Bohuslava Sedlatého jde o to, do jaké míry tento elektronický systém odráží zákonnou úpravu, ale i normy vytvářené městem v rámci zákona o obecním zřízení.

Požadovat ve sběrných dvorech doklad totožnosti umožňuje jejich provozovateli změna zákona o odpadech. „My povolujeme vstup na základě dokladu totožnosti, pokud jde o občana Nymburka, zda má zaplacený poplatek je starostí radnice,“ popsal praxi v nymburském sběrném dvoře ředitel Technických služeb Nymburk Jaroslav Radoň. Zároveň připustil, že i tento způsob je zneužívaný. Problém vidí už v právním nastavení a také v neukázněnosti lidí.

V Poděbradech zatím vycházejí vstříc tím, že si dotyčného zaznamenají a opakovaně už po něm doklad nevyžadují.

Co říká nezávislý právní názor…

Na jaké osobní údaje se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů?
Po zjednodušení, jde o jakékoli informace o subjektu, dle kterých lze tento subjekt přímo nebo nepřímo identifikovat. Jedná se o údaj specifický pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní či sociální identitu. Předmětný zákon upravuje nakládání s těmito údaji, které jsou zpracovávány k tomu povolanými orgány, převáženě státními, orgány územní samosprávy, orgány veřejné moci, ale i fyzickými a právnickými osobami.

Může jít o problém z hlediska elektronické databáze a její zneužitelnosti ?
V případě, že PC není zapojen do sítě, pak dosažitelnost informací zásahem z vnějšku z počítačové sítě není možná. Elektronická databáze je však zneužitelná selháním osobní odpovědnosti správce či zpracovatele databáze údajů.

Jaké oblasti našeho života se nejčastěji dostávají do problému s ochranou osobních údajů?
Dle mého názoru je problematika ochrany osobních údajů z hlediska jejího významu postiženého citovaným zákonem do určité míry přeceňována. Daleko častěji je naše osobní integrita narušována např. různými kamerovými systémy, jimiž jsme, aniž bychom k tomu dali souhlas, monitorováni.

odpovídalJUDr. Bohuslav Sedlatý, nymburský právník