Průzkum nebo jistou prognózu pro město do budoucna zadalo Karlově univerzitě vypracovat vedení radnice. Garantem projektu se stala Dana Fialová z Přírodovědecké fakulty.

Na dotazníky odpovídalo celkem 315 respondentů, což představuje 3 procenta obyvatel. Průzkumu předcházely také tematické kulaté stoly v jídelně hotelové školy.

A co univerzita zjistila? Nejstarší jsou Poděbrady, tak by se dalo v těchto dnech parafrázovat ono známé spojení Na srdce jsou Poděbrady. Podle výsledků populační prognózy se totiž v Poděbradech v roce2 030 zdvojnásobí počet starých lidí nad 75 let.

Už nyní jsou Poděbrady jedním z nejstarších měst, co se týká věkového průměru. Ten je v současnosti 42 let. Jen pro srovnání v Milovicích je 29 let.
„Je tu hodně lidí důchodového věku. Staří lidé si totiž město vybírají na dožití, je tu klid,“ řekla místostarostka Jiřina Soukupová s tím, že město bude muset preferovat aktivní přístup k životu pro seniory. „Péči přesunout k těmto lidem, ne je zavírat do domovů. Věkový průměr bychom ale mohli časem vyladit otevřením Vysoké školy,“ dodala místostarostka.

Paradoxně se přitom v poslední době vyšvihla v Poděbradech do popředí otázka mateřských školek. „Dopadne na nás, že nebudou prostory. Je potřeba urychleně něco dělat ,“ uvedla Soukupová.

Ve městě přitom ale nebude přibývat lidí, počet obyvatel zůstane na 13 tisících.

Co by si Poděbraďáci nejvíce přáli? Urychleně by se měla řešit dopravní situace a lidé také nejvíce touží po nákupním středisku. Mezi favority nechybí ani bazén, ale také například zdravotní pohotovost. Obyvatelé v dotaznících nezapomněli ani na zámek. Ten by rádi viděli zpřístupněný a ještě více využitý včetně zámecké zahrady. Trápí je také špatný stav komunikací a nádražní budovy nebo úklid města.

Podle vedení města nejsou rozdíly v tom, co si přejí lidé a co by chtěla radnice, velké. „Spojují nás zásadní problémy jako dopravní obslužnost nebo stavba bazénu,“ vysvětlila Soukupová.

V čem ale shoda není, je nákupní středisko. To lidé v Poděbradech nejvíce postrádají. Radnice má však představu menší sítě obchodů. „Já mám představu Poděbrad jako menšího rakouského městečka, kde je síť menších obchodů. Město nebude investorem velkého supermarketu. Je ale pravda, že špatná obslužnost trvá v rozrůstajícím se Kluku nebo na Žižkově,“ dodala místostarostka.

Někteří ze zastupitelů však už průzkum zpochybnili. „Říkáte, že jsou to 3 procenta obyvatel? Potom je to blábol a nemá to žádnou vypovídací hodnotu,“ řekl na adresu průzkumu zastupitel Václav Kryšpín.

Průzkum financoval kraj z peněz Evropské unie a byl zpracován jako dílčí aktivita Společného regionálního operačního programu (SROP).

Co je pro Poděbraďáky symbol města

1. Lázně
2. Jiří z Poděbrad
3. Poděbradka
4. Zámek
5. Kolonáda
6. Parky
7. Srdce
8. Květinové hodiny
9. Sklárny
10. Oplatky (12. Trpaslík)

Co chtějí lidé nejrychleji řešit

1. Dopravní situace
2. Úklid města
3. Podpora sportu (zimní stadion, bazén )
4. Dokončit rozpracované akce 5. Špatný stav komunikací, nádražní budovy

  • Podle názoru respondentů by bylo vhodné pro rezidenty i návštěvníky zpřístupnit a využít zámek a zámeckou zahradu