Často velmi obtížné je pro Poděbraďáky překonání železniční trati z města do čtvrti Žižkov. Důvod? Obrovský provoz na trati, kde za den projede údajně 90 až 120 vlaků. Navíc hluk, na který si lidé stěžují už několik let.

„Závory jsou dole pořád, snad každých pět minut. Otravuje mě to,“ řekl Žižkovák a řidič Jan Bělský.

S názorem je zajedno i radnice. „Víme o špatné průjezdnosti přes tratě na Žižkov. Projede tu až 120 vlaků denně. Nešikovné je to i z hlediska hasičů nebo záchranky, kteří se nemůžou rychle dostat na určené místo,“ řekl tajemník Poděbrad Václav Šeberle.

Podle vedoucího odboru dopravy Františka Kupce je situace komplikovaná výlukami a přestavbou kolínského nádraží. „Příčinou hustoty železniční dopravy jsou výluky. Stanice v Kolíně prochází navíc rekonstrukcí. Čekají nás ještě další výluky na trati Kolín – Praha,“ řekl Kupec.

Vyřešit celou situaci by měly nadúrovňové přejezdy, s kte rými se už delší dobu počítá v místě u skláren a na přejezdu v Koutecké. Město už prý o nich jedná se Středočeským krajem. Silnice Koutecká a Revoluční za přejezdem na Žižkově jsou totiž komunikace, které patří právě kraji.

„Štěstí přeje připraveným. Proto město nechalo zpracovat a projednalo konkrétní návrhy nadjezdu jak v Koutecké, tak v Jiráskově ulici,“ řekl Kupec.
Hluk v okolí trati je další problém, který trápí místní, bydlící v těsném okolí. „Obyvatelé ulic Na Hrázi, U Bažantnice, Mírová, Za nádražím a Koutecká dokonce před časem předali na město petici s osmdesáti podpisy. Chtějí nápravu,“ uvedl Šeberle.

„V noci musím chodit spát do předsíně, kde není okno,“ stěžovala si už dříve paní Krpálková, která bydlí v sousedství tratě u skláren.
V loňském roce uvažovala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) o instalaci tlumících prvků přímo na kolejnice. K tomu ale nedošlo.

Poslední měření hluku, které prováděla hygienická stanice, dopadla před rokem těsně kolem limitu únosnosti. „To není v pořádku. Dráhy požádaly o výjimku, kterou jsme jim umožnili. Musely se ovšem zavázat, že podají návrh protihlukových opatření a ty vybudují do konce roku 2008,“ řekla nymburská hygienička Lilian Rumlová s tím, že mají předložit návrhy během srpna. „Jedna varianta počítá opět s pryžovými prvky na kolejnici, druhá zase s protihlukovými stěnami,“ dodala Rumlová.