Město už má k dispozici čtyři návrhy v elektronické podobě, jak by mohl areál vypadat. „Chceme návrhy pověsit na internetové stránky města. Lidé se mohou vyjadřovat, ke které z variant se přikloní,“ řekl starosta Lubomír Zíta.

Jedna z variant například počítá s demolicí nafukovací haly a vybudováním nové haly míčových sportů. Hrát by se tu pak mohl basketbal, volejbal, tenis a házená. Chybět by neměl ani krytý bazén se čtyřmi plaveckými dráhami 25 metrů, dětským výukovým bazénem a prostory určenými pro regeneraci a rehabilitaci. Navržený je i venkovní bazén s tobogánem.

Nejodvážněji se na areál Na Ostende dívá čtvrtý návrh (D). Ten počítá s maximálním využitím kapacity stávajícího zimního stadionu. Pojímá ho jako multifunkční třípatrovou halu, kde by bylo soustředěno v několika patrech všechno.

„Přízemí by bylo věnováno bruslící veřejnosti. První patro by sloužilo pro příchod na tribuny a do bazénu, který by byl k hale přistavěn. Druhé patro myslelo na restauraci s průhledy na ledovou plochu a několik drah bowlingu. V nejvyšším, třetím patře pak studie počítá s tělocvičnou a šatnami. Tahle varianta je mi nejsympatičtější, protože to řeší v jednom komplexu,“ řekl místostarosta Tomáš Kalenda.

V návrzích se počítá s rekonstrukcí zimního stadionu i výstavbou samostatných hal. Některé budou vyžadovat vykoupení pozemků, které nejsou ve vlastnictví města.

Odhadované náklady se u jednotlivých variant liší, pohybují se od 284 do 296 milionů korun. Pro srovnání stavba nymburského aquaparku má stát 280 milionů korun.

Podle starosty Zíty chce město stihnout vybudovat toto sportovní a rekreační centrum do konce svého volebního období, tedy do roku 2010.