Symbolicky poklepali kladívky na ocelovou traverzu. „Je důležité dosáhnout předepsaných parametrů, tedy podjezdných výšek na vodní cestě z Hřenska do Chvaletic. Tady toho docílíme nastavením pilířů,“ řekl ředitel Ředitelství vodních cest Miroslav Šefara. Starosta Lubomír Zíta uvedl, že oprava mostu rozdělila Poděbraďáky na dva tábory. „Jedni byli pro, druzí naopak argumentovali, že tudy stejně moc lodí neprojede. Přál bych si, abychom se tady za rok sešli a zkolaudovali parádní most,“ řekl Zíta.