Cédéčka v domovních schránkách, maily ve schránkách elektronických nejen budoucích zastupitelů města. Anonym připomíná údajnou spolupráci Ladislava Langra se Státní bezpečností právě před jeho ustanovením starostou města.

Ten byl v roce 1996 soudně rehabilitován a ve čtvrtek podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Říjnová nominace Ladislava Langra, lídra Volby pro Poděbrady, na post starosty města v Poděbradech rozezněla ozvěny z minulosti. V posledních dnech před potvrzením nového starosty Poděbrad šířil anonym ofocený spis, který vedla StB právě na nominovaného Ladislava Langra.

Mezi místními na léta diskutované téma stále kolují různé názory. V napjaté povolební atmosféře šeptanda graduje. Jde přeci o prestižní a odpovědnou funkci, může ji vykonávat člověk s podezřelou minulostí? Ptali jsme se vás i za vás.

Podle spisu vedeného StB, který koluje v ofocené podobě po Poděbradech a dorazil také do redakce Nymburského deníku, měl Ladislav Langr docházet tři roky na schůzky s důstojníky StB. Během prvních dvou let měl předat sedmnáct agenturních zpráv, jak nazývali předložené informace, v roce 1988 už neměl přinést zprávy žádné. Tím se měl stát pro StB neperspektivní a tedy nepotřebný a spis byl odložen.

V celém spisu se o Langrovi s označením Zpravodaj hovoří ve třetí osobě a spis neobsahuje jeho podpis.

Tyto skutečnosti také uvádí Ladislav Langr na svou obranu. „Přestože jsem byl v roce 1996 soudem očištěn, někdo to stále potřebuje omílat. Chápu to jako jednoznačnou reakci na výsledek komunálních voleb. Nic přeci nemůže být stavěno nad rozhodnutí nezávislého soudu! Pokud má proti mně ten dotyčný skutečně nějaké relevantní důkazy, proč nevystoupí z anonymity?“ vyjádřil se k záležitosti aktuálně Langr.

Přestože ještě před volbami zveřejnil informace ke své minulosti včetně pravomocného rozhodnutí soudu, získal ve volbách absolutně nejvyšší počet preferenčních hlasů. Vrchní soud v Praze v rozsudku z 19. března 1996 označil zápis StB za nezákonný a jednání StB za neoprávněný zásah do osobních práv. Podle zhodnocení provedených důkazů uvádí, že se Ladislav Langr nezavázal ke spolupráci se Státní bezpečností.

Minulý čtvrtek podal nominovaný na starostu Poděbrad trestní oznámení na neznámého pachatele pro pomluvu a neoprávněné nakládání s osobními údaji.

Stávající starosta Poděbrad Jozef Ďurčanský považuje svazky StB za hodnověrný pramen. „Pokud má někdo hroší kůži na to, kandidovat na tak význačnou funkci s takovou minulostí, je to jeho věc a problém každého, jak se k tomu postaví,“ sdělil své hodnocení situace Ďurčanský.

Lídr vítězného Poděbradského Fóra Miloš Mikolanda nevidí po přečtení rozsudku soudu problém. „Pokud bychom zpochybňovali rozhodnutí nezávislých soudů, dostali bychom se do zcela jiné dimenze,“ soudí nominovaný na pozici druhého místostarosty města.

Ustavující zastupitelstvo, kde má proběhnout definitivní volba, se koná 1. prosince.

Některé zprávy ze spisu StB, vedeného na Ladislava Langra

– …Může si dovolit tvrdit, že velká část osob pohybujících se v kulturní sféře je značně apolitická a dosti často vystupuje kriticky k společenskému zřízení ČSSR.
– …Staví se k perspektivě dalšího styku s orgány Ministerstva vnitra (MV) vcelku kladně, je s největší pravděpodobností skutečnost, že očekává od tohoto vztahu jisté výhody, které se zřejmě budou týkat jeho služebního postupu v zaměstnání.
– …Hovořil s některými členy baletu Národního divadla (ND), přičemž se dozvěděl, že řada z nich zaujímá kritické stanovisko k sovětskému choreorafovi Igoru Černyševovi, který připravuje na scéně ND balet Angara.
– …Pramen měl možnost nahlédnout do části textu připravované divadelní hry ND u příležistosti 150. výročí vydání básnické sbírky Máj K. H. Máchy. Zjistil, že jsou zde některé věty, které lze vykládat dvojsmyslně a podle jeho názoru by mohly působit negativně. Jako příklad uvedl, že se v textu hovoří „že básníci by měli mít absolutní svobodu“ nebo „básníci měli vždycky velké pohřby“, což by mohlo být podle pramene dáváno do souvislostí s pohřbem Jaroslava Seiferta.
– …Uvedl, že se při prvomájových oslavách setkal s negativním projevem herce Jaromíra Hanzlíka, kterého žádal o rozhovor pro Čsl. televizi při manifestaci na Letné. Hanzlík však toto odmítl s tím, že na 1. máje nikam nechodí.
– …Informoval o některých negativních jevech, se kterými se setkal v rámci svého působení v pražských divadlech. Někteří herci, ač jsou v KSČ, odmítají veřejně vystupovat z obavy, aby dostávali role ve FS Barrandov.
– …Bylo hovořeno o obecných zásadách dodržování oboustranné konspirace. Měl výhrady k dosavadnímu způsobu telefonického spojení na pracoviště, kdy telefon mohou brát jeho kolegové, což se vícekrát stalo.

Podle spisu proběhl vázací akt Státní bezpečnosti (StB) s Ladislavem Langrem, krycí jméno ZPRAVODAJ, v prosinci 1986. Do roku 1988 předal 17 agenturních zpráv. V lednu 1989 odkládá StB spis do archivu na 10 let s tím, že další využití ZPRAVODAJE nepovažuje za perspektivní.

Autor: Lukáš Trejbal

ANKETA: Vadila by vám údajná spolupráce Ladislava Langra s StB při jeho výkonu funkce starosty města Poděbrad?

Kateřina, Poděbrady
Když bude řádně hospodařit a starat se o město, minulost bych tolik neřešila. Politiku beru spíš z praktického hlediska.

Ivana Šafránková, Poděbrady
Kdybych se měla vyjádřit, musela bych to celé prostudovat. Buď jde o závist, nebo je to pravda, pak by mi to vadilo.

Miroslav Rovný, Poděbrady
Já chci mít starostu, který něco udělá pro Poděbrady. Co dělal před 30 lety mě nezajímá, jen co udělá dnes.

Zdeněk Matějů, Poděbrady
Nevadila. Museli bychom odstřihnout jednu generaci, podívejme se do politiky, a kontinuita musí být. Hlavní je, co dělá dnes.

Martina Váchová, Poděbrady
Nevadilo by mi to, myslím si, že je lepší dívat se na současnost, v minulosti dělal každý, co uměl, musel, potřeboval.