Spor, který řeší i poděbradská radnice, vznikl kvůli nesouhlasu Jarmily Fajstavrové s tím, aby těžká technika jezdila kolem jejího stánku k zadní části nemovitosti pana Šimáčka. Provozovatelska stánku tvrdí, že technika ničí městský pozemek. Donedávna neměl Jan Šimáček, který se proti nařčení ohrazuje, užívání pozemku k průjezdu povoleno a neuspěl ani u zastupitelstva s žádostí o zřízení věcného břemene. To se ale změnilo.

Koncem května dostal Šimáček od odboru dopravy souhlas pro mimořádný vjezd za účelem rekonstrukce domu do konce roku 2008. Kvůli celé záležitosti si Jarmila Fajstavrová stěžovala i na radnici. „Není tu žádná komunikace, pan Šimáček tu vyjezdil těžkou technikou koleje kolem kanálu. Ohrožuje životní prostředí a dokonce mi odtrhl přístřešek na stánku. Mezi stánkem a zdí je přitom prostor jen 2,20 metru, tudy nemůže vjíždět těžká technika, navíc po slabé dlažbě,“ rozhořčeně říká Fajstavrová.

Jan Šimáček to vidí samozřejmě trochu jinak. „Ty koleje tu byly už dávno. Dům jsem koupil před rokem a s větším vozem jako skříňová avie se z náměstí Jiřího nedostanu. Proto jsem požádal město o výjimku, abych mohl navézt například krovy nebo traverzy přes pěší zónu a kolem kiosku,“ uvedl Šimáček.
Situací za stánkem v Divadelní ulici, se zabývali v úterý i zástupci životního prostředí a dopravy. „Nepovolili jsme průjezd, jen mimořádný vjezd za určitých podmínek a časově ohraničený. V podmínkách má pan Šimáček, že musí plochu po uplynutí sjednané doby zrekultivovat,“ tvrdí vedoucí odboru dopravy František Kupec.

Ani odbor životního prostředí neshledal protiprávní jednání. „Příjezdová vybetonovaná plocha je tu už z dřívější doby. Uložili jsme panu Šimáčkovi, aby zpevnil vjezd kolem vystouplého kanálu. Ten s tím souhlasí,“ uvedla Eva Markusová z odboru životního prostředí.

Jak se bude kauza vyvíjet dál, ukáže až čas. Pan Šimáček čeká na vyjádření památkářů a stavební povolení.

Paní Fajstavrová se ovšem nehodlá s mimořádným souhlasem odboru dopravy smířit. Naposledy zabránila vjezdu bagru, a to vlastním tělem. „Udělám to znovu, nikdo tu jezdit nebude. Odvolám se a řešit se to bude na úrovni ministerstva. Zatím mám domluvenou schůzku na krajském úřadě. Odbor dopravy přece nemůže o tomto rozhodovat,“ prohlásila Fajstavrová.