Tak zase nic. Město chtělo začátkem měsíce spustit do zkušebního provozu kanalizaci v Přední Lhotě a Polabci. Ta měla být hotová už přes půl roku. Zjistilo ovšem další pochybení při dokončovacích pracech dodavatelské firmy VCES. Sepíše tedy seznam závad i tady. Původně měly být závady sepisovány pouze ve Velkém Zboží a Kluku, kde je situace zoufalá. Kamerové zkoušky provede firma Vodovody a Kanalizace Nymburk (VaK).

„Zmonitorované jsou zatím kompletně části Přední Lhota a Polabec. Dokonalou inventuru předložíme k řešení generálnímu řediteli dodavatelské firmy VCES Miroslavu Boštíkovi,“ řekl starosta Lubomír Zíta.

V současné době probíhají kamerové zkoušky v Kluku a Velkém Zboží, kde dřívější průzkum objevil nejvíce chyb jako například evidentní protispády nebo prosaky, které mohly ohrozit spodní vodu.

Podle starosty budou seznamy závad předávat dodavateli stavby průběžně. „Nechceme to udělat najednou, vyhodnocených chyb je opravdu hodně,“ uvedl Zíta.

Veřejně se od začátku zapeklité situace ozývají obyvatelé Velkého Zboží. Ti si stěžují na nekvalitní práci dodavatelské firmy. „Jímku mi na dvoře jenom zaházeli hlínou a odešli pryč. Má být přejezdová a zabetonovaná. K tomu nedošlo,“ stěžoval si například Oldřich Černý z Nádražní ulice.

Za pravdu mu dává i starosta. „Rozhodně takové ukotvení není v souladu s normou,“ potvrdil Zíta.

Během července má tedy VaK zmonitorovat zbylé úseky, které ještě nekontroloval.

Město předá postupně VCESu kompletní seznam závad písemně. „Sejdeme se na přelomu července a srpna. Do konce srpna budeme požadovat odstranění těchto závad, abychom v září mohli kanalizaci zprovoznit,“ dodal Zíta.

Firma VCES se na nedávném zasedání zastupitelstva zavázala odstranit na základě seznamu všechny závady.

„Máme zájem, aby kanalizace mohla být v co nejkratší době převzata městem,“ tvrdil v rozjitřené atmosféře zasedání, kterého se zúčastnila i řada obyvatel města, ředitel VCESu Boštík.

Poděbraďáci, kterých se kanalizace týká, však dávali hlasitě najevo, že slibům už moc nevěří. Dočkají se konečně
v září funkční kanalizace?

Poděbrady spolu s dodavatelem prověřují kanalizaci v Polabci (uveřejnili jsme 18.7.)

Zástupci města spolu s dodavatelem stavby kanalizace v příměstských částech města, firmou VCES, sepisují závady k odstranění. Hotová kanalizace je totiž stále nefunkční. Město určilo termín ukončení soupisu do 31. července. „Přítomen je i budoucí provozovatel Vodovody a Kanalizace Nymburk (VaK). Máme za sebou Přední Lhotu, nyní prohlížíme přípojky v Polabci,“ uvedl včera místostarosta Tomáš Kalenda. Po ukončení soupisu závad v této lokalitě na ně čeká ještě druhá etapa. „Ta se týká příměstských částí Velké Zboží a Kluk. Tam poslední kamerové zkoušky odhalily 80 procent chyb na zkoumaných vytipovaných místech,“ řekl Kalenda. V srpnu začne VCES zjištěné závady postupně odstraňovat. Město doufá, že kanalizace bude konečně fungovat od září.

ZVEŘEJNILI JSMEVÁM VRUBRICE ČTENÁŘ-REPORTÉR:

Ulice „Na Orné půdě“ v Poděbradech

Poslali jste nám na reporter.nymbursky@denik.cz

V loňských komunálních volbách byli někteří občané v Poděbradech, ale i v Nymburce překvapeni porážkou tehdejší koalice ODS a ČSSD, která osm let vládla na poděbradské radnici.
Pro jiné to bylo zákonité vyústění některých tehdejších jejich rozhodnutí. Poukáži na jedno z nich.
Tehdejší vedení města se rozhodlo pojmenovat tři ulice v prostoru za zemědělskou školou, kde se v zahradách začaly stavět vilky. Nic proti tomu, ale bylo by asi nejen potřebné, ale i nutné, kromě pověšení tabulek na drátěné ploty, něco udělat s podkladem těchto “lázeňských“ ulic.
Všechny tři ulice byly založeny na orné půdě. Zahradkáři si postupně nanosili písek a jiný materiál, aby mohli po dešti na zahradu chodit bez holinek. Tato úprava vystačila i pro příjezd osobních aut.
Před dvěma roky se začaly vedle jedné z těch tří cest “Šantlové“, stavět 4 bytové domy s 96 bytovými jednotkami. Doprava materiálu se vedla asfaltovou Kozinovou ulici.
Když ta byla pro vybudování kanalizace pro tyto 4 domy uzavřena, přesunula se veškerá doprava do oněch tří zahradkářských ulic: Chládkové, Hlaváčové a Šantlové, které používala nejen stavba, ale i Technické služby města Poděbrad, kterým bylo rozkopáním Kozinovy ulice znemožněno přímé spojení s městem.
Když se bývalé vedení města probudilo stížnostmi na zcela zdevastované ulice, nechalo na jejich okraj umístit dopravní značky Průjezd zakázán, které nebyly zcela respektovány. Souběžně s tím byl vybudován příjezd k Technickým službám a ke stavbě podél železniční trati.
Bylo to nutné, poněvadž po vybudování kanalizace v Kozinově ulici bylo zjištěno, že nebyla provedena kvalitně a silnice musela být kvůli opravě znovu rozkopána. Stavba domů se chýlí ke konci - téměř s ročním zpožděním.
Postup zemních úprav je veden tak, že těžké stroje, které ji provádí, již nemohou vyjet a pohybovat se Kozinovou ulicí, kde jsou již položeny chodníky, a vše se děje tedy na druhé straně v Šantlově ulici. Ta byla tak zničena, že v jednom jejím úseky zapadl do bahna i stavební stroj, který sám nemohl vyjet. Přitom všechny tyto strázně spojené s příjezdem k zahrádkám by se daly lehce vyřešit. Jen kdyby se chtělo.
Stavební firma by mohla postupně upravovat úseky oněch tří ulic, které byly rozježděny. Sama od sebe to neudělala, ani nevyslyšela prosby zahrádkářů. Nebo město samo by mohlo firmu pokutovat za zničení veřejného prostranství, případně se dohodnout o nápravě.
Ještě je třetí možnost. Město stavební firmě zaplatí za opravu poničených částí a může k tomu použít ty peníze, které jim zahrádkáři zaplatili za více než půl století v daních za pozemky. Vše jde, když se chce.
Nevyužitou zde zůstala síla tisku, kdy fotografie igelitových fóliích, zachycených na sousedních ovocných stromech, rozházených polystyrenových zateplovacích desek po okolí znovu překopané Kozinovy ulice a nekvalitní práce, by byly vděčným novinářským počinem. Není vyloučené, že i dnes by se něco podobného ještě vyskytlo a našlo.
Vladimír Červenka

Vaše téma: problematika nefunkční kanalizace ve Velkém Zboží

Poslali jste nám na reporter.nymbursky@denik.cz

Reakce na problematickou kanalizaci ve Velkém Zboží - otevřený dopis je adresovaný řediteli dodavatelké firmy VCES.
Vážený pane JUDr. Boštíku, s politováním musím konstatovat, že krédo vaší firmy nekoresponduje s prací vašich podřízených. Jak je patrno na fotografiích, tak mým stavebním plánům stojí VCEStě firmaVCES. Pokud si přečtete níže uvedenou korespondenci a prohlédnete fotografie, tak zajisté pochopíte, proč mám takové mínění.
Fotografie zobrazují stávající situaci na mém pozemku ze dne 10. července 2007, která tu ovšem takto panuje už od března. Tehdy po mě Váš zaměstnanec anebo zaměstnanec firmy Vaší firmou najaté, pan Ing. Procházka, požadoval podepsání protokolu, že práce byly řádně dokončeny a dotčený pozemek byl uveden do původního stavu.
Montáž plastové jímky byla provedena tak, že přišel dělník s lopatou, vykopal jámu, strčil do ní jímku a zase ji zahrabal. Chápu, že je to úsporné řešení, avšak odporující všem stavebním zásadám, daným pro montáž takovýchto zařízení.
Existuje tu totiž velké riziko, že dojde k vyplavení jímky spodní vodou, která je v naší lokalitě zvlášť vysoko z důvodu přítomnosti řeky Labe (sousedovi naproti už se údajně boulí dno té jímky).
Jímka má být navíc přejezdová pro osobní automobil. To znamená, že je posazená na betonové desce, naplněná vodou, obetonovaná a navrchu osazená železobetonovou roznášecí deskou se sítí, ve které bude teprve usazen poklop. Podle původních záměrů Vašich zaměstnanců, měl být pouze usazen na plastovou jímku, s čímž jsem z pochopitelných důvodu nesouhlasil.
Dosti mě překvapilo, že na radnici v Poděbradech je vyvěšena projektová dokumentace, která jasně říká, jak má být jímka usazena. Ale zřejmě ten dělník, co to u nás doslova zahrabal, dokumentaci neviděl. Byl jsem přítomen na mimořádném zasedání zastupitelstva města Poděbrad dne 3. července, kde jste sliboval, že firma VCES všechny nedostatky odstraní. Tak prosím o sdělení, kdy se na mém pozemku objeví pracovníci firmy VCES a dají vše do pořádku. Prosím vyjma pana Ing. Procházky, toho už bych na svůj pozemek nepustil.
Stávající situace velice komplikuje život mě i mému sousedovi, panu Ing. Trnkovi, který je na tom podobně. Byl rovněř přítomen na zasedání 3. července a osobně Vám předával soupis nedostatků, shledaných na našich pozemcích. Děkuji za jakoukoliv informaci.
Oldřich Černý, Poděbrady