Zájemci zjistí svou hladinu cholesterolu a výši rizika, zda v nejbližších deseti letech nebudou vystaveni některému ze srdečně–cévních onemocnění. Odborným garantem celé akce je Česká kardiologická společnost. „To, jak žijeme dnes a jak se chováme ke svému srdci, přímo ovlivňuje, kolika let se dožijeme a v jaké kondici,“ říká předseda společnosti Michael Aschermann. Poradenský stan bude zájemcům k dispozici do 18 hodin.