Situace tak je podle starosty na hranici zmaření investice a o možné náhradě chce s Českou jednat.

Zhodnotíme vynaložené investice

Dosud působí v Poděbradech dvě pobočky pošty. Ta hlavní, která bude od léta také jedinou, sídlí v Jiráskově ulici u Riegrova náměstí. Druhá pobočka na Žižkově má být rozhodnutím vedení pošt k poslednímu červnu zrušena.

Starosta však rozhodnutí pošty vidí jako problematické vzhledem k tomu, že žižkovská pobočka sídlí v budově patřící městu. „Pobočka Poděbrady 2 vznikla z iniciativy města, nachází se v nemovitosti města a město investovalo nemalé prostředky do úpravy těchto prostor, právě pro zajištění provozu pobočky České pošty. Bude tedy v případě naší pobočky nutné projednat majetkoprávní vztahy, pronájem prostor se zhodnocením vynaložené investice,“ konstatoval starosta. Podle jeho slov budou probíhat další jednání na nejvyšší úrovni s možností etapizace jednotlivých kroků, které management České pošty navrhuje.

Červinkovi se také nezamlouvá způsob, jakým bylo rozhodnutí o rušení poboček včetně té poděbradské starostům oznámeno. „V celé záležitosti je alarmující způsob postupu – informace o zrušení. Jsem přesvědčen, že bez věcného projednání se starosty by nemělo být přijato rozhodnutí o zrušení 300 poboček, tedy i poděbradské,“ doplnil starosta.