Chyběli také dva ze tří zástupců sdružení Pro občany Poděbrad (POP), jejichž předseda avizoval, že novou koalici nepodpoří.

Na jednání se mluvilo především o bodech naplánovaných na původní jednání. Na odvolání starosty a hlasování o novém vedení města nedošlo. K tomu má dojít až na další mimořádné schůzi, o jejíž svolání požádají zástupci nově vznikající koalice. Starosta by měl podle zákona takové jednání svolat do 21 dnů od podání návrhu.

Schůze se ruší. A neruší

V pondělí ráno oznámili oba místostarostové Roman Schulz (ODS) a Miroslav Holas (Naše Poděbrady) zastupující dvě ze tří koaličních stran, že vypovídají smlouvu třetímu partnerovi, kterým bylo hnutí Nezávislí kandidáti v čele se starostou Jaroslavem Červinkou. Ten v pondělí večer se svými spolupracovníky ohlásil odchod do opozice, ovšem v úterý ráno překvapil vyhlášením, že středeční jednání zastupitelů ruší. „Z důvodu vysokého počtu omluvených členů zastupitelstva,“ uvedl starosta. Náhradní termín neurčil.

Zástupci dalších stran pak oslovili právníky a výsledkem bylo ve středu ráno to, že ze stránek města zmizel text od starosty o nekonání středeční schůze a nahradil jej vzkaz podepsaný oběma místostarosty, který naopak potvrzoval konání schůze zastupitelů od 14 hodin. „Po osobním prověření účasti jsme zjistili, že se zasedání chystá zúčastnit nadpoloviční většina zastupitelů. Neshledáváme tedy jediný důvod k odložení řádně svolaného zastupitelstva,“ napsali místostarostové.

Dotace a vyhláška o klidu

Ve 14 hodin se tak v jednacím sále sešlo 13 z 21 zastupitelů. Kromě dvanácti zastupitelů, se kterými počítá nová koalice, se jednání zúčastnil i zastupitel a někdejší místostarosta Jaromír Novák ze sdružení POP.

Řízení schůze se ujal první místostarosta Roman Schulz, který v úvodu oznámil, že starosta nevykonává funkci svědomitě, když chtěl jednání zrušit. „Vzhledem k původně schválenému programu jsme se rozhodli, že se vypořádáme s těmi body, na jejichž schválení lidé čekají. Na dnešním jednání nebudeme řešit otázku odvolání starosty a další věci s tím spojené,“ řekl Deníku Schulz ještě před jednáním.

Tak se také stalo. Zastupitelé většinou jednomyslně schvalovali usnesení o poskytnutí či neposkytnutí dotací pro sportovní a kulturní sdružení či organizace zajišťující zdravotnickou a sociální službu. Schválili také obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Řadu bodů však z jednání vzhledem k situaci stáhli.

Jednání trvalo pouhé dvě hodiny a na konci zaznělo z úst Ladislava Langra (Volba pro Poděbrady) a Romana Schulze, že podají žádost o svolání mimořádné schůze. Tu by měl v souladu se zákonem a jednacím řádem starosta svolat do 21 dnů. Právě na této schůzi by měl být starosta Červinka odvolán a ustaveno nové vedení města.