„Vydání knihy chceme navíc navázat na to, že v září by se v našem městě měla konat celorepubliková konference architektů,“ řekl starosta Jaroslav Červinka.

Druhá kniha se bude zabývat centrálním lázeňským parkem. „Ten by měl být představen z několika úhlů pohledu, které jsou patrné při pohledu na trojici autorů,“ uvedl místostarosta Roman Schulz.

Prvním z autorů je zahradní architekt Tomáš Jiránek, který současnou podobu parku navrhl, druhým odborník na přírodu Zdeněk Souček a třetím místní sochař a výtvarník Milan Exner, jenž mapuje park z hlediska uměleckých děl.