Projekt schválili krajští radní. Budování cyklostezky má být rozděleno do dvou úseků. Jeden vede z Kolína do Pňova – Předhradí, druhý pak z této obce až do Poděbrad. Kompletně by měla být cyklostezka hotová v létě roku 2025.

Celkové předpokládané náklady na výstavbu činí zhruba 148,5 milionu korun, přičemž první úsek (10,4 km) by měl vyjít na více než 88 milionů korun. Ten druhý (7,1 km) by měl vyjít na 60,3 milionu korun. „Na výstavbu budeme podávat žádosti o spolufinancování z fondů EU anebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Výše dotace by měla dosáhnout 85 procent,“ uvedl Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Nová cyklostezka vznikne i proto, že jedinou dosavadní spojnicí Poděbrad a Kolína je frekventovaná silnice číslo 38, po níž denně jezdí téměř 15 tisíc aut, z toho více než 3 tisíce nákladních. Což není situace přívětivá k cyklistům. „Budování stezek přesně zapadá do naší strategie, kdy kraj investuje především do rozvoje dálkových páteřních cyklotras, které se napojují do dalších krajů,“ doplnil Borecký.

Cyklostezka propojí celý kraj

Středočeský kraj buduje Labskou cyklostezku postupně. Nedávno dokončil úsek mezi ČOV Mělník a cukrovarem Mělník. Jako další propojování Labské stezky budou budovány úseky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly a dále části směrem k Tuhani. Tyto stavby budou zahájeny v příštím roce na jaře. Po vypořádání majetkoprávních vztahů v dalším úseku mezi obcí Tuhaň a Kly a cyklostezky mezi Nymburkem, Lysou nad Labem a Čelákovicemi, vznikne souvislé propojení Labské cyklostezky od Poděbrad až na hranici Středočeského kraje k Horním Počaplům pod Mělníkem.

Ve Středočeském kraji pak ještě zbývá k dokončení úsek od hranice kraje, od Týnce nad Labem ke Kolínu, kde se již zpracovává studie proveditelnosti. Propojením Kolína a Poděbrad po levém břehu Labe tak vznikne souvislá cyklostezka na území celého kraje. Její dokončení radní Borecký předpokládá do konce roku 2026.

Cyklostezka je součástí dálkové páteřní cyklotrasy č. 2 a mezinárodní cyklotrasy Labská stezka vedoucí podél řeky Labe od pramene v Krkonoších k ústí do Severního moře v Cuxhavenu v Německu.