Socha krále Jiřího se stane národní kulturní památkou v okamžiku, kdy to na svém jednání schválí vláda. „Nevíme přesně, kdy se to dostane na pořad jednání, ale mělo by to být do konce letošního roku,“ řekl místostarosta Ladislav Langr.

Socha, která je „pouze“ kulturní památkou už od roku 1966, bude zařazena na seznam národních kulturních památek na podnět vedení města, které o to usiluje už řadu let. Až nyní se vše podařilo. „Stalo se to ve chvíli, kdy je po rekonstrukci nejen samotná socha, ale i její podstavec. Národní kulturní památkou bude celý pomník. Tedy nejen postava na koni, ale právě také podstavec sochy,“ doplnil místostarosta.

Podle mluvčí radnice Kláry Zubíkové to v praxi znamená, že nad péčí o sochu bude dohlížet pracovník z krajského úřadu. Tak je stanoven úřední postup v případě prohlášení jakéhokoliv objektu na národní kulturní památku. „My se v této věci samozřejmě s krajským úřadem spojíme a budeme s ním komunikovat,“ uvedla Zubíková.

Na začátku stál Sokol

Socha stojí na náměstí už 127 let. O vytvoření pomníku se zasloužil poděbradský Sokol, který v roce 1883 založil Spolek pro vybudování pomníku krále Jiřího, jehož vytvořením pověřil Bohuslava Schnircha. Část peněz se Sokolům podařilo získat pomocí sbírek a dobročinnými akcemi. Socha byla dokončena v roce 1891 a byla vystavena na Jubilejní zemské výstavě v Praze, což urychlilo sběr peněz a na výstavišti zůstala až do skončení Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895. V Poděbradech byl pomník za velkých oslav odhalen 15. srpna 1896.

Jezdecká socha je vytvořena jako zhruba dvojnásobek životní velikosti. Pomník zachycuje Jiřího z Poděbrad v okamžiku, kdy po bitvě u Vilémova podává na usmířenou ruku Matyáši Korvínovi.

Sousedská slavnost na nymburském sídlišti.
Dobroty i malování na obličej. Nymburské sídliště ožilo Sousedskou slavností

Aby byla výroba sochy co nejlevnější, použil Schnirch místo techniky odlití sochy z bronzu výrazně levnější technologii. Jednalo se o vytepání sochy z měděných plátů, které jsou uchyceny na ocelové kostře. Pláty vytepal a na železnou kostru osadil pražský kovotepec Richard Schorcht.

Socha se skládá celkem z dvanácti dílů. Šestimetrový podstavec je pískovcový. V jeho rozích jsou čtyři pážata, štítonoši Čech, Moravy, Lužice a Slezska. Na stranách podstavce jsou emblémy války a míru, doplněné pamětními nápisy. Na podstavci se objevilo i několik pamětních desek. Jedna je připomínkou bitvy u Zborova a druhá znovuodhalení opravené sochy v roce 1996.