Už dopoledne se v obřadní síni sešli společensky angažovaní senioři, sociální pracovníci a lékaři. Akce nazvaná Číše vína se pak zopakovala na stejném místě opět v 15 hodin. To však obřadní sál zaplnily uniformy členů složek Integrovaného záchranného systému. Tedy hasičů, záchranářů a policistů.

Kromě starosty Jaroslava Červinky a obou místostarostů měla tato slavnost ještě další dva vzácné hosty: předsedu Senátu Jaroslava Kuberu a poslankyni Věru Kovářovou. Prvně jmenovaný k přítomným také promluvil. „Často přirovnávám hasiče k Senátu. Spousta si lidí si myslí, že jejich práce je zbytečná a že se flákají. Jejich význam však všichni poznají, až když skutečně o něco jde,“ řekl mimo jiné Kubera.

Pamětní listy starosty města pak z rukou prvního muže města i hostů převzalo devět oceněných. Jejich kompletní seznam se zdůvodněním naleznou čtenáři na konci textu.

Další setkání za účasti druhého nejvyššího ústavního činitele země se pak konala v hotelu Golfi, kde došlo na další ocenění, ale i besedu s veřejností. Den Poděbrad vyvrcholil od půl osmé v divadle Na Kovárně, kde v rámci slavnostního večera moderovaného Jolanou Voldánovou byla rozdána městská vyznamenání. Získali jej mimo jiné hudebník František Kříž, pedagožka Ivana Pešková nebo výtvarník Lukáš Kladívko.

Ocenění záchranáři:
* Miroslav Bilý – za dlouholetou aktivní a obětavou činnost ve Sboru dobrovolných hasičů v Polabci
* Eva Kronusová - za dlouholeté příkladné plnění povinností a za mimořádnou aktivitu při plnění úkolů městské policie, u příležitosti dvacetiletého působení ve funkci strážníka městské policie
* Petra Mráziková – za aktivní a obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů Přední Lhota
* Miloš Mužík – za dlouhodobou práci v oblasti preventivně výchovné činnosti, zvláště pak jako lektora vzdělávacího programu Hasík pro základní školy
* Bohumil Novotný - za aktivní a obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů Velké Zboží
* Petr Novotný – za dlouhodobou práci na stanici HZS Poděbrady a aktivní přístup při propagaci hasičů v rámci historických událostí ve městě Poděbrady
* Oto Poidinger – za příkladnou a obětavou službu na poděbradském policejním oddělení, při výročí dvaceti let u Policie ČR
* Ondřej Sezima – za dlouhodobou aktivní a obětavou činnost ve Sboru dobrovolných hasičů Kluk
* Marcela Vítová - za aktivní a obětavou práci ve Sboru dobrovolných hasičů Přední Lhota