Radnice vyhlašuje výtvarnou soutěž na podobu pomníku, sochy, pamětní desky nebo jakéhokoli jiného objektu, který by byl důstojným památníkem a připomínkou událostí, které se staly před sto lety.

Zároveň by se město mělo 28. října příštího roku obléci do národních barev. A to za pomoci spousty českých vlajek vyvěšených na všech budovách, kde to bude možné. Zastupitel Radek Smejkal také navrhl uspořádat průvod městem a zapojit do výročí vzniku republiky místní školy.

Radnice už nyní vyčlenila na oslavy milion korun. Další peníze chce získat podle slov starosty Ladislava Langra z grantů ministerstva kultury a Středočeského kraje, které je k tomuto výročí vypisují.

S návrhem na vytvoření nového objektu jako připomínky založení Československa přišel právě starosta Langr. „Dodnes si připomínáme památku osmdesáti tisíc legionářů, z nichž asi sedm a půl tisíce položilo život za nezávislost naší budoucí republiky. Všechna čest těmto lidem. Ale trochu zapomínáme, že na různých bojištích první světové války bojovalo dalších 135 tisíc Čechoslováků a třicet tisíc jich padlo. A my na rozdíl od jiných měst nemáme v Poděbradech pomník, který by to připomínal,“ řekl Langr.

Proto se poděbradská radnice rozhodla vyhlásit výtvarnou soutěž na nový objekt a dokonce už přemýšlí, kde by mohl být umístěn. 

To je však zatím jen ve fázi úvah. Někdejší místostarosta Jaromír Novák připomněl, že jedním ze vzpomínkových míst je i prostor před základní školou TGM, kde je umístěna pamětní deska 182 legionářům, spjatým s Poděbrady. „Pokud by se opravdu uskutečnil navrhovaný průvod městem, určitě by byl spojen s touto školou,“ poznamenal Novák.

Starosta vzápětí potvrdil, že zeleň před školou je jedním z vytipovaných míst, kde by uvažovaný objekt mohl být umístěn. „Chceme také oslovit architekta Tomáše Jiránka, zda by nám dokázal pomoci vybrat nějaké místo v parku,“ doplnil Langr.

Možnost většího zapojení školáků připomněla zastupitelka Klára Jirásková. „Častokrát se o této novodobé historii z různých důvodů ve školách příliš neučí. Nebylo by špatné se na to zaměřit a vytvořit třeba i něco pro středoškoláky, co by nebylo didaktické,“ uvedla Jirásková.

Poděbradský projekt přitom počítá nejen se zapojením školáků prostřednictvím nejmodernějších technologií.

„Lidé by mohli chodit po městě a pomocí QR kódů zjišťovat místa. Například kde byla za první republiky první četnická stanice, kde se promítaly filmy, než vznikla sokolovna, kde sídlil okresní soud a podobně. To jsou také věci, které by tu dobu měly připomenout,“ konstatoval poděbradský starosta.

Zastupitel Stanislav Vavřička pak navrhl zvýšit vyčleněnou částku na oslavy na 1,5 milionu korun. Naopak místostarosta Ivan Uhlíř chtěl sumu snížit na 600 tisíc. Ani jeden z návrhů neuspěl. Město tak v tuto chvíli disponuje v souvislosti s oslavami částkou jeden milion korun.