Historický průvod čítající několik stovek osob vyšel po třetí hodině ze zámeckého nádvoří a zamířil na lázeňskou kolonádu lemovanou nad ní zavěšenými národními vlajkami. V čele pochodovaly mažoretky, kterým hrál do rytmu orchestr Jaroslava Trnky. V přední části průvodu vykračovali členové Klubu vojenské historie Druhý pluk Nymbursko, kteří v uniformách představovali československé legionáře z několika front první světové války. Nechyběli hasiči v dobových uniformách a především s historickým vozem. Vedle průvodu se projížděl cyklista na vysokém kole, jaká známe opravdu jen z pradávných filmů.

Průvod dorazil k Základní škole Tomáše Garrigua Masaryka, kde byl přichystán slavnostní program. Dosluhující starosta Ladislav Langr se označil za patriota jak v rámci města Poděbrady, tak v rámci české země. Zároveň vzdal čest všem, kteří založili demokratické tradice našeho státu i jejich pokračovatelům. „Za chvíli oceníme osobnosti, které jsou pokračovateli těch nejlepších tradic v oblasti umění, sportu, podnikání i veřejné správy. Všichni bychom se měli postarat, aby se v budoucnosti lež postavila na hanbu a pravda zvítězila. A také abychom se více usmívali. To je poselství všem, kteří chtějí na zmíněné tradice navazovat,“ řekl Langr v jednom ze svých posledních projevů v pozici starosty.

Slovo dostal i starosta spřáteleného francouzského města Vertou. V úvodu pronesl několik vět lámanou češtinou, aby se vzápětí omluvil, že má „příšerný pražský akcent“ a pokračoval ve francouzštině. Na závěr pak emotivně provolal slávu městům i zemím. „Vivat Vertou! Vivat Poděbrady! Vivat France! Vivat République tchèque!“ Vzápětí se mu dostalo zaslouženého aplausu.

Po pozdravu vicehejtmana Miloše Petery došlo na ocenění osobností. Mezi nimi nechyběli například zpěvačka Marta Kubišová, kronikářka města a učitelka Zdeňka Žmudová, ekolog a vedoucí Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata Luboš Vaněk, ředitel Základní školy Václava Havla Vlastimil Špinka, někdejší i současný starosta Jozef Ďurčanský a Ladislav Langr, probošt římskokatolické církve Vladimír Hronek nebo vicemistr Evropy v kulturistice Luboš Černý.

Na závěr odpoledního programu byl odhalen nový památník, který bude připomínat 100 let od vzniku Československa. Jeho autorem je místní výtvarník David Exner a památník tvoří lev na podstavci. Lev je v tomto případě zobrazením symbolu české státnosti.

Večer se konal slavnostní koncert, na němž Teplická filharmonie přednesla Smetanovu symfonickou báseň Má vlast. Po skončení koncertu rozsvítil oblohu přichystaný ohňostroj.

Oslavy v Poděbradech nekončí. V pátek se běží na počest 100. výročí na sportovním hřišti za Základní školou Václava Havla štafeta 100 x 1 kilometr, do níž se může zapojit i veřejnost. Celá akce je plánována od 8 do 17 hodin. V sobotu bude mít v Zámeckém biografu premiéru film Zlatý podraz, což je příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky. Děj filmu se odehrává mezi roky 1938 a 1951.

V neděli je pak ohlášen pokus o vytvoření rekordu s agenturou Dobrý den. V rámci akce Český den s českými vlajkami budou vyvěšeny státní vlajky donesené do DDM Symfonie a mělo by jich být vyvěšeno nejvíce v historii najednou. V 10 hodin by měl být v parku vysazen Strom republiky.

OCENĚNÉ OSOBNOSTI:
Černý Luboš – vicemistr Evropy v kulturistice
Dunovská Jaroslava - dlouholetá práce se sborem GJP
Exner Milan – výtvarník
Ďurčanský Jozef – bývalý starosta Poděbrad
Herčíková Květoslava – dětská lékařka
Hrabětová Jana – historička Polabského muzea
Hronek Vladimír – probošt římskokatolické církve v Poděbradech
Kárník Pavel – zakladatel Spolku pro aktivní život v Poděbradech
Kárníková Eva – spoluzakladatelka spolku pro aktivní život
Kodešová Zdislava – dlouholetá Sokolka, cvičitelka, cvičenka a funkcionářka
Kubišová Marta - občanská aktivistka, zpěvačka
Kukal Petr – poděbradský rodák, básník a spisovatel
Langr Ladislav – současný starosta
Novák Jaromír – nejdéle sloužící zastupitel
Pavlíček Jan – divadelník
Píšová Maxa - fotografka
Richterovi Jaroslav a Jiřina – za dlouholeté pedagogické a sportovní vedení mládeže
Stegbauer Jiří – nakladatel, spisovatel, poděbradský patriot
Špinka Vlastimil – ředitel ZŠ Václava Havla
Švejdová Marie – dlouholetá vedoucí výtvarného kroužku pro děti Pastelka
Vaněk Luboš – ekolog, organizátor péče o handicapovaná zvířata
Zdobinská Lenka – podnikatelka, obnovila firmu Blažek Glass
Zítko Václav – dlouholetý tenisový funkcionář
Žmudová Zdenka – bývalá učitelka a kronikářka